İndus Nehri Nerededir?

İndus Nehri vadisi özellikleri, İndus Nehri hangi medeniyetin kuruluş yeridir, İndus Nehri hakkında bilgi.

Uzunluğu 3180 km. olup, Pakistan’ın en uzun nehridir. Kabul havzası (beslenme havzası) 1 milyon kmz‘yi geçer. Denizden 5000 m. yüksekliğinde olan Transhimalaya bölgesindeki Kailas Dağından doğar. Daha sonra kuzey-batı yönünde akar. Ti­bet ile Keşmir bölgelerini geçer. Keşmir bölgesinde Şayok irmağı’nı alır.

Bundan sonra, 3000 m. derinliğindeki vadiler içerisinde akarak Himalayaları geride bıra­kır ve Attock yöresinde Kâbil nehrini de alarak Pencab Ovasına ulaşır. Pencab indus_nehriOvasında indus Nehri’ne PencabSuyu ka­tılır. Burada İndus Nehri eğimin çok az ol­ması nedeniyle birçok kollara ayrılır.

Akarsuyun rejimi büyük değişiklikler gös­terir. Meselâ: Sukkur yöresinde bir sani­yede akıtmış olduğu su miktarı 560 ile 30 bin m3 arasında değişir. Akarsuyun yata­ğında sık sık yön değiştirmesi gerçekte yatak boyunca meydana gelen yüksek tortulaşmadandır.

Mesela: Haydarabad’ın güneyinden itibaren akarsu 8 bin km2‘lik bir alana yayılır. Bu geniş deltada çamurlu ve batak bir arazi oluşmuştur. Akarsu, sağlı sollu çorak arazilerin sulanmasında en önemli faktördür. Sukkur ve Kotri ba­rajları dolaylarında sulama sonucu tahıl, pirinç ve pamuk tarımları yapılabilir. Ufak vapurlar Haydarabad’a kadar işlemekle beraber, nehrin ulaşım yönünden önemi yoktur.