İndus Nehri Nerededir?

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Ülkeler Coğrafyası 22 views

İndus Nehri vadisi özellikleri, İndus Nehri hangi medeniyetin kuruluş yeridir, İndus Nehri hakkında bilgi.

Uzunluğu 3180 km. olup, Pakistan’ın en uzun nehridir. Kabul havzası (beslenme havzası) 1 milyon kmz‘yi geçer. Denizden 5000 m. yüksekliğinde olan Transhimalaya bölgesindeki Kailas Dağından doğar. Daha sonra kuzey-batı yönünde akar. Ti­bet ile Keşmir bölgelerini geçer. Keşmir bölgesinde Şayok irmağı’nı alır.

Bundan sonra, 3000 m. derinliğindeki vadiler içerisinde akarak Himalayaları geride bıra­kır ve Attock yöresinde Kâbil nehrini de alarak Pencab Ovasına ulaşır. Pencab indus_nehriOvasında indus Nehri’ne PencabSuyu ka­tılır. Burada İndus Nehri eğimin çok az ol­ması nedeniyle birçok kollara ayrılır.

Akarsuyun rejimi büyük değişiklikler gös­terir. Meselâ: Sukkur yöresinde bir sani­yede akıtmış olduğu su miktarı 560 ile 30 bin m3 arasında değişir. Akarsuyun yata­ğında sık sık yön değiştirmesi gerçekte yatak boyunca meydana gelen yüksek tortulaşmadandır.

Mesela: Haydarabad’ın güneyinden itibaren akarsu 8 bin km2‘lik bir alana yayılır. Bu geniş deltada çamurlu ve batak bir arazi oluşmuştur. Akarsu, sağlı sollu çorak arazilerin sulanmasında en önemli faktördür. Sukkur ve Kotri ba­rajları dolaylarında sulama sonucu tahıl, pirinç ve pamuk tarımları yapılabilir. Ufak vapurlar Haydarabad’a kadar işlemekle beraber, nehrin ulaşım yönünden önemi yoktur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İndus Nehri Nerededir?"


Top