İmam Müslim Bin Haccac Kimdir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 12 views

İmam Müslim Bin Haccac Türk mü, İmam Müslim Bin Haccac hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ebü’l-Hüseyin Müslim İbnu’l-Haccac el-Kuşeyri en-Neyşaburi. Hicretin 204. yılında Nişabur’da doğdu. İmam Müslim diye şöhret buldu. İmam Buhariden sonra Kütüb-i Sitte sahibi ikinci imam, büyük muhaddis, fakih.

14 yaşında hadis tahsiline başladı. Hadis toplamak üzere Irak, Hicaz, Suriye ve Mısır’ı dolaştı. Kuteybe, İshak b. Rahveyh, Ahmed İbn-i Hanbel’den hadis ve ilim aldı. İmam Buharı ile görüştü. O fevkalade vukuflu, vüs’atlı bilgin hakkında “Üstadların Üstadı”, “Muhaddislerüı Efendisi”, “Hadis İlletleri’nin Tabibf’tabirlerini kullandı. Tirmizi, İbn-i Huzeyme Abdurrahman b. Hatim’e hadis ve ilim öğretti.
Seyahatleri sırasında hafızasını binlerce hadis ile tezyin etti. İlim, tecrübe ve irfan kazandı.

Bu bilgi ve tecrübe ile “Sahih-i Müslim” diye bilinen eserini meydana getirdi.
İmam Müslim “Sahih”ini 300.000 (üç yüz bin) hadis arasından seçtiği üç bin hadisle meydana getirmiştir.
Müslim’in Sahih’inde bulunan hadisler, konulara göre ayrılmışlardır. Her hadis konusu ile ilgili bab’a yerleştirilmiş, senet ve metin farklılıklarına işaret edilmiş, her rivayet ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu özellikler kitabın kolay ve rahat kullanılmasını sağlamıştır.
Bu tertip ve sanat güzelliği, Sahih-i Müslim’in, Sahih-i Buhariden farklı yanıdır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İmam Müslim Bin Haccac Kimdir?"


Top