İlyas Peygamber Hayatı

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 7 views

İlyas Peygamber kimdir, İlyas Peygamber hayatı hakkında bilgi.

Kur’ân’da ismi iki yerde geçen llyas Pey­gamber (el Maide:85, Saffat:123) İsrailoğullarının peygamberlerindendir. Nesebi Hz. Hârun’un zürriyetinden olup Hz. ibrahim’e kadar ulaşmaktadır.

ilyas A.S israiloğullarına şöyle hitap et­ti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mı­sınız? Yaratanların en iyisi olanı bırakıp da Ba’l putuna mı taparsınız? Allah si­zin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbıdır” (Sâffât: 124-126)

İsrailoğulları peygamberlerinin bu uyar­malarına kulak vermediler, fman etmeyip Hz. ilyas’ı yalanladılar. Daha sonra kralla­rın ve ileri gelen kimselerin birbirlerine düş­meleri ve Israiloğullarının küfrü ve sapık­lıkları yüzünden devletleri düşmüş ve dar­madağın olmuştu

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İlyas Peygamber Hayatı"


Top