İlk Müslüman Kimdir

İlk Müslüman kadın kimdir, İlk müslüman Hz. Hatice hakkında kısa bilgi

Cebrail, “oku” emrinden sonra uzunca bir süre görünmedi. Peygamberimiz bundan büyük bir üzüntü duymaya başlamıştı. Çünkü yanılmış olmaktan, hayal görmüş olmaktan korkuyordu. Nihayet bazı rivayetlere göre kırk gün sonra Cebrail’in “El-Müddesir” suresini getirmesiyle vahiy kesikliği sona ermiş, böylece Peygamberimiz İslam’ı tebliğ etmekle görevlendirilmiştir.

ilk_muslumanEy örtüye bürünen (Peygamber)! Kalk (da Allah’ın kullarını) uyar. Rabbinin büyüklüğünden bahset! Elbiseni temizle, Pislikten (Allah’a ortak koşmak, puta tapmak gibi çirkin şeylerden) kaçın (El-Müddesir, 1-5).”

Vahyin tekrar gelmesiyle büyük bir ruh huzuruna kavuşan Peygamberimiz, tebliğe nasıl başlayacağı hususunda derin derin düşünmeye başlamıştı. Sevgili zevcesi Hatice, niçin düşünceli olduğunu sorunca, “Ya Hatice, demişti, Allah beni Peygamber olarak gönderdi. İnsanlara İslam’ı tebliğ etmeye memur etti. Bu mukaddes emri yerine getirmek için kimden ve nereden başlanacağımı düşünüyorum” dedi. Bunun üzerine Hazreti Hatice büyük bir inançla, “Önce benden başla” dedi. “Ben sana inanıyor ve güveniyorum. Davetine uymaya ve seni tasdike hazırım!” Peygamberimiz, zevcesinin yüzüne sevgiyle baktı ve;

“Seni Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah’ın kulu ve resulü olduğuma şehadete davet ediyorum” dedi. Hüveylid kızı Hatice şehadet etti ve “ilk Müslüman” olmak şerefine erdi.