İlk Bedir Gazası Hakkında Bilgi

- in Dini Bilgiler, Sosyal Bilimler
0

İlk bedir savaşı ne zaman olmuştur, İlk bedir gazası sebep ve sonuçları hakkında bilgi.

Hicretin birinci senesinde Peygamberimizin Ebva gazasından başka Büvat ve Aşire gazaları da olmuştur. Aşire gazasından dönüşünden on gün sonra ise tik Bedir gazası vuku buldu.

Sebebi Kureyş tarafından yapılan bir taarruzdur. Fihr b.Malik soyundan Kürz b.Cabir, müşriklerden bir grup ile Medine yakınlarına kadar gelmiş ve Medine halkının hayvanlarını vurup gitmişti.

Bu haber ulaşınca Peygamberimiz Zeyd b.Harise’y Medine’de kaymakam bırakarak ve sancağı Hazreti Ali’ye vererek muhacirlerden bir grup ve takibe çıktı Bedir nahiyesinde Safran denilen yere ulaştıklarında Kürz’ün sapa yollardan savuşup gittiği anlaşıldığı için geri dönüldü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir