İlaçlar Karaciğere Zarar Verir mi?

İlaçlar karaciğere nasıl etki yapar, Kullandığımız ilaçlar karaciğere zarar verir mi, Hakkında kısa bilgi.

İlaçların alınması, sarılıkla tezahür eden hepatotoksik sonuçlar doğurabilir. Farmakolojik etkili maddelerin ancak belirli kişiler için tehlikeli olduğu zannedilmektedir. Nitekim duyarlı hastalarda reaksiyonlar, ilaçların her kullanılışından sonra tekrarlanır. İlaçların karaciğere hangi mekanizmalar aracılığıyla zarar verdikleri henüz aydınlığa kavuşmamıştır.

ilacİlaçlara bağlı hepatik lezyonlar, hepatik parankimanın kütlesel nekrozu olmaksızın basit bir kolostaz şeklinde (doğum kontrol hapı neden olabilir) veya hepatosit lezyonlarla bir arada bir kolostaz halinde tezahür edebilirler.

Bu ikincisi, aralarında sülfamidler, fenotiazinler (nöro-leptikler), bazı antitümorallerin yer aldığı bir grup ilacın neden olduğu sık görülen durumdur. Her iki durumda da karaciğeri normal haline getirmek için ilacın bırakılması yeterlidir.

İlaçların neden olduğu üçüncü bir hepatik lezyon tipi, bazı anestetik ilaçlar, fenilbütazon, bazen öldürücü global nekrozların nedeni olabilen monooksidazların inhibitörleri türünde birtakım antidepresiflerin yol açtığı karaciğerin global nekrozudur.