İlaçlar Böbreklere Zarar Verir mi?

İlaçlar Böbrek hastalıklarına yol açar mı, Kullanılan İlaçlar böbreklere zarar verir mi hakkında bilgi.

Şüphesiz Böbreklerin, dinlenme halindeyken normal dolaşım miktarının yaklaşık % 28’ini aldıklarını düşünmek yeterlidir. Böylece kanda mevcut kimyasal maddelerin yüksek konsantrasyonlarına ulaşır. Bundan başka gizli şekilli böbrek hastalıkları, eliminasyonlarının (dışarı atma) azalması yoluyla veya aynı ilaçların küçülme işlemlerin bir değişiklik aracılığıyla ilaçların toksik bir etkisine sebebiyet verebilirler.

ilacBazı örnekler arasında cıvalı ilaçların, sülfamidlerin, romatoid artrit tedavisinde hala çok kullanılan altın tuzları, başta neomisin olmak üzere bazı antibiyotiklerin fazla kullanılması kesin bir nefrotoksik etkiye yol açabilir.

Ağrı kesiciler (salisilatları anımsayalım) ve iltihap söktürücüler (fenilbütazon) gibi sık kullanılan ilaçlar da akut böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Nihayet birçok ilaç, organizmanın potasyumunda azalmaya yol açarak dolaylı yoldan böbreğin faaliyeti üzerinde negatif etki edebilir.

Bu noktada müshil ilaçları ve idrar söktürücüleri düşünelim. Bütün bunlar gösterir ki görünüşte tehlikesiz olan ilaçlar dahi doktor tarafından yazılmalıdır. Uygun dozajı, alınma zamanlarını, tehlike ile yarar görme arasındaki ilişki değerini, kişiden kişiye değişiklik gösteren ilişkiyi ancak doktor belirtebilir.