İkrar Nedir Borçlar Hukuku

İkrar sözlük anlamı nedir, İslam dinine göre ikrar hakkında bilgi.

Kabul veya tasdik etmek. Hakkı itiraf ve kabul etmek. Bir kimseye, diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek. Fikrini, gizleyip saklamadan açıkça söylemek. Fıkıhta, ikrarda bulunanın akıl-baliğ olması şartı aranır.

İkrar, zorla değil, serbest irade ile yapılmalıdır. İkrar, duruma (gerçeğe) uygun olmalıdır. Kul hakkında, ikrardan dönmek sahih değildir. Sağlıklı, aklı başında bir kimsenin, bir şey üzerinde kendi mülkiyet hakkının kaldırılmasıyla ilgili ikrarı geçerlidir. Bu ikrar ölümden sonra varislerini de bağlar, ölüm hastalığı durumundaki hüküm değişiktir.

İkrar, suçu sabit kılar. Suçlu ikrarından dönerse, hadd düşer fakat ta’zir uygulanır.