İftar Sofrasında Dikkat Edilecek Hususlar

İftar sofrası hakkında bilgi, Peygamber efendimizin iftar sofrası, Hz. Muhammet orucunu neyle açardı, kısa bilgi

İslam’ın şartlarından bulunan “Oruç” vazifesinden kemaliyle faydalanabilmek için, dikkat edeceğimiz hususlardan biri de iftar sofrası başındaki vazifelerimizdir. Akşamın olmasını beklediğimiz dakikalarda, fikri ve fiili tavrımız, İslam ölçülerine ne derece uygunluk arz ederse alacağımız ecir ve kalbimizde hissedeceğimiz feyz o nispette büyük olur. İhmal edilecek bir husus, ibadetteki kemali engelleyen bir kusur teşkil eder. İftar sofrası başında dikkat edeceğimiz hususları üç esasta hülasa etmemiz mümkündür. Tefekkür, iftar edeceğimiz gıda maddesi ve dua.

iftar_sofrasiTefekkür, Yüce Rabbimizin bizleri İslam dini ile aziz kılmasını, kalbimizi iman ile aydınlatmasını, kalıbımızı ibadet pınarları ile arıtmasını ve nefsü-cahedesi ile kristalleştirmesini düşünmektir. Soframızı süsleyen nimetlerin oluşunu ve bize gelişini de düşünmeli, madde ile mana güzelliklerini benliğimizde mezcetmeye çalışmalıyız. Zira kısa bir müddet tefekkür, düşüncesiz geçen birçok yıldan daha hayırlıdır.

Orucumuzu açacağımızda Allah Resulü ‘nün iftar ettiği gıda maddelerini tercih etmeliyiz. Zira bir mümin, madde planında ne derece Peygamber (S.A.V.)’e tabi olursa o nispette sevgisi artar. Ona muhabbeti ziyadeleştikçe imanı kuvvetlenir. Sevgi ile iman, emme basma tulumba gibi, birbirini tamamlamaya yardımcı olurlar. Akılların muallimi ve dini esasların tebliğcisi bulunan Peygamberimiz ‘in iftar ettiği gıda maddelerini, O’nun tercihlerine göre, şöyle sıralayabiliriz.

Hurma

“Peygamber (S.A.V.), üç adet hurma ile veya ateş dokunmamış bir şeyle iftar etmeyi severdi”. Hurma temin edilememesi halinde, “bal” veya başkaca tatlı bir madde ile iftar edilebilir.

Süt

“Resûl-i Ekrem (S.A.V.) orucunu açacağında, süt ile iftar etmeyi severdi”. Süt, hem hararet gideren bir içecek, hem de faydalı bir gıdadır.

Su

Temin edilmesinin kolaylığı, kul hakkı karışma ihtimalinin azlığı ve hayati ehemmiyeti haiz oluşu bakımından suyun değeri büyüktür. Bundan başka, “Kâinatın biricik efendisi bulunan Allah Resulü, yaz günlerinde suyu, kış mevsiminde hurmayı tercih ederdi” rivayeti de bulunmaktadır.

İftar sofrasında dua etmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Zira “Dua, ibadetin özüdür” ve “Allah katında duadan daha değerli hiçbir şey yoktur.