İdris Peygamber Kimdir?

İdris Peygamber hayatı, İdris Peygamber hakkında bilgi.

Kur’ân’da ismi iki yerde zikredilen pey­gamberler dizisinin ikinci halkasını idris A.S.’ oluşturmaktadır. Kur’ân onu peygamber, doğru, yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sa­bırlı, Allah’ın rahmetine kavuşmuş iyilerden biri olarak zikreder.

idris A.S.,Hz Adem ve oğlu Şid’den son­ra kendisine nübüvvet verilen ilk insandır. Âlimlerden bir kısmı onun Babil’de doğdu­ğunu, bir kısmı ise Mısır’da doğduğunu id­dia etmektedirler. Soyu Şid A.S.’da sona erer. Nuh A.S.’ın dedelerinden olup ibrani-cede ismi Nunuh olarak geçmektedir.

İlk defa kalemi kullanan, elbiseler dikip giyen odur, ondan önce insanlar hayvan derisi giymekle yetiniyorlardı, ilk müneccim ve kronolog olduğu söylenmektedir. Tıpta da mahir olduğundan söz edilmektedir.

idris A.S. yeryüzünde 82 yıl yaşamıştır. Daha sonra Kur’ân’ın da ifade ettiği gibi “yüce bir mevkie yükseltilmiştir” (Meryem:57)

idris A.S. insanları Allah’ın dinine, O’na ibadet etmeye, dünyada iyi işler yaparak ahiret azabından kurtarmaya çalıştı. Na­maz, oruç ve zekat gibi ibadetleri emretti. Maddî ve manevî pislikten temizlenmeleri hususunda insanları uyardı, sarhoş edici bütün içeceklerden sakındırdı.