İctimai Yardımlaşma Nedir ve Nasıl Olmalıdır

İctimai kelimesinin sözlük anlamı, İctimai Yardımlaşma Nedir ve Nasıl Olmalıdır

İçtimai vazifelerden önce aile, sonra akraba ve komşular, başta olmak üzere, insanlarla iyi şeyler hususunda yardımlaşma. Gücü yetenin gücü yetmeyene, ihtiyaç içinde olana, gönüllü olarak yardıma koşması. İçtimai yardımlaşma, İslamiyette üzerinde çokça durulan bir müessesedir, zekat ve sadakalar, içtimai yardımlaşma müesseseleridir.

Hasta, yaşlı, fakir kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak cemiyetin vazifesidir. İhtiyacı sebebiyle zarara uğrayan kimseden, bütün cemiyet ve devlet sorumludur.
İslam ülkelerinde sosyal yardımlaşmayı sağlamak üzere vakıf müessesesi geliştirilmiştir (Bak. Vakıf). Çok çeşitli amaçlarla vakıflar kurulmuştur. Fakir, hasta ve yaşlılar, fakir kızların çeyizlerinin temini için, hatta hasta, bakımsız ve sahipsiz kuş ve hayvanların bakımı maksadıyla çok çeşitli vakıflar kurulmuştur.iç
İslamiyet’in içtimai yardımlaşma müesseselerinden, gayrimüslimler de faydalanır.