İçki Neden Haramdır?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 7 views

Kurana göre alkol almak neden günahtır, İçki içmek haram mıdır, Dinimize göre içki içmek.

İçki, içinde alkol bulunan içeceklere ve­rilen genel bir addır. Kur’ân-ı Kerîm’deki karşılığı ise “Hamr”dır. Hamr, şarap de­mektir. İslâm’ın ilk yıllarında şarabın çok kullanıldığını ve hatta sosyal bir afet hâlini aldığını, pek çok İslami kaynak bize haber vermektedir. Nitekim Hz. Hamza’nın sar­hoş olarak Hz. Ali’nin develerine kılıçla sal­dırdığı, (Buharî, Şirb, 13) ve bazı sahabinin sarhoş olarak namaz kıldığı nakledilmekte­dir. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’de şarabın yasak­lanması diğer konularda olduğu gibi birden ve kesinlikle olmamış, bilakis bu yasakta kademeli bir, yöntem uygulanmıştır. İçki ya­sağı ile ilgili, Kur’ân’da dört ayet bulunmak­tadır. Bunlardan 1. ayette, “Hurma ağaç­larının meyvelerinden ve üzümlerinden de içki ve güzel rızık elde edersiniz” (Nahl, 16/67) denilmektedir. 2,ayette ise, “Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde büyük günah vardır, in­sanlara bazı faydaları varsa da günahla­rı yararlarından büyüktür” (Bakara, 2/219) hükmü getirilmektedir. 3. ayette, “Ey ina­nanlar sarhoşken namaza yaklaşmayın” (Nisa, 4/43) emri verilmekte ve nihayet 4. ayette “Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytan işi birer pislik­tir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz” (Maide, 5/90) emriyle de içki ve diğer şeyler kesinlikle yasaklanmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de içkiye hamr denilme­sinin özel bir anlamı vardır. Zira hamr, aklı örten ve bürüyen demektir. Alkolün beyne yaptığı tahribatı düşündüğümüzde içkiye hamr denilmesinin anlamı daha iyi anlaşı­lır. İçkinin beyne olan zararı, diğer organ­lara olan zararından çok daha fazladır. Hz. Peygamber de her sarhoşluk veren şeyin hamr olduğunu, hamrın ise haram kılındı­ğını belirterek (Müslim, Eşribe, 73) bütün iç­kileri yasaklamıştır. Bu sebeple İslâm dini, adı ne olursa olsun bütün içkileri Müslü­manlara haram kılmıştır. (C.KIRCA)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İçki Neden Haramdır?"


Top