Hz. Muhammed’in İlk Gazası Nedir?

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlar, Hz. Muhammed’in ilk savaşı hakkında bilgi.

Ebva gazası Resulullah’ın ilk gazasıdır. Kureyş’in ticaret kervanına taarruz etmek ve Beni Damre’yi itaat altına almak maksadıyla yanında muhacirlerden altmış kişi olduğu halde hareket etti ve Sa’d b. Ubade’yı Medine’de kaymakam olarak bıraktı. Sancağı amcası Hamza’ya verdi.

Medine ile Mekke arasında bulunan Ebva köyüne ulaştığı zaman, taarruz etmeyi düşündüğü kervanın gittiğini haber aldı. O sırada Beni Damre Şeyhi Mahşi b.Amred-Damri gelip emniyet verilmesini istedi.

Bundan sonra İslam’ın düşmanlarına yardım etmemek ve icabında Müslümanlara taraftar olmaları şartını taşıyan bir sulh anlaşması ile, kendilerine bir “aman-name” verildi ve Medine’ye dönüldü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir