Hz. Muhammedin Dış Görünüşü

Peygamber Efendimizin dış görünüşü nasıldı, Bedeninin özellikleri, sağlık için yaptıkları hakkında bilgi.

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’inde “Peygamberimizin de bizim gibi bir insan olduğunu, ancak ona vahiy geldiğini, nübüvvet ve risalede vazifelendirildiğini” belirtiyor. Yine Cenâb-ı Hak Yüce Kitabında “Peygamberimiz ‘in büyük ahlak sahibi olduğunu ve Allah’ın Resul’ünde Müslümanlar için güzel bir örnek bulunduğunu bildiriyor.

Peygamberimiz ‘in çevresindeki Müslümanlar onun hakkında güzel ahlakın en belirgin örneklerini sıralamakta,  adalet, cömertlik, çalışkanlık, cesaret ve yardımseverlik gibi ahlaki kavramların onunla yeni bir anlam kazandığını, onun yaşayışının Kur’an’ı yansıttığını nakletmektedirler.

hz_muhammedOrta sınıf bir Kureyşli gibi giyinen, bir tabak yemekle yetinen, hediyeleri öğrencilere aktaran, yoksula, yolda kalmışa, akrabaya yardım eden, çocuklara samimi ilgi gösteren, kadınlara nezaketle davranan, her işinde tertipli düzenli olan, dağınıklıktan karışıklıktan hoşlanmayan,  kardeşliği, birliği, beraberliği emreden,  dindaşlık ve millettaşlık ilişkilerini kuvvetlendiren, ilme düşkün, cehalete düşman olan Hz. Muhammed (sav.)in günlük hayatından tablolar sunacağız. Nasıl giyiniyordu? Neler yiyordu? İbadeti nasıldı? Nasıl Kur’an okuyordu ve nasıl dinliyordu, gibi pek çok sualin cevabını vermeye gayret edeceğiz.

Resul-i Ekrem (sav.) uzuna yakın orta boylu, insanlar arasında hoş ve güzel sayılacak ölçüde irice başlı idi. Bedeninin rengi kırmızımtrak nurani beyaz idi. Burnunun iki kaşının birleştiği tarafı gayet itidal üzere yüksekçe, gözleri siyah, kaşlarının arası az aralık, sakalı sıkça, omuzlarının arası genişçe, omuz başları kalın, elleri ayakları kalınca, saçları kumral olup, düz ile kıvırcık arasında idi.

Peygamberimiz ‘in saçları genellikle kulak yumuşağına kadar uzanmaktaydı, saçı iki yana doğru ayırarak tarardı, saç sakal bakımını ihmal etmez, gerektikçe yapardı, saçlarını bazen Hz. Aişe gibi eşlerine tarattığı da olurdu. Süs için değil, sağlık için yatarken gözlerine sürme çeker, sabahleyin yıkardı. İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü (bir çeşit sembol) olduğunu ashab-ı kiram nakletmektedir.

Peygamberimiz ‘in uyuduğu yere misvak (diş. fırçası), abdest suyu ve tarak konurdu. O, her konuda temizliğe büyük önem veriyordu. Bilhassa diş temizliği hususunda hassas davranıyor, her abdest alışında dişlerini mutlaka misvaklıyordu. Bunun için ağzını açtığı zaman bir dizi inci gibi parlayan dişleri bembeyazdı. Ölümünden hemen önce, dünya işi olarak en son yaptığı işin dişlerini fırçalatmak olduğunu söylersek, onun temizliğe ne kadar önem verdiğini daha iyi anlamış oluruz.