Hz. Ebubekir Kimdir?

In Dini Bilgiler, Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler 7 views

Hz. Ebubekir dönemi, Hz. Ebubekir hayatı ve halifeliği, Hz. Ebubekir hakkında bilgi.

İlk halife yani Hz. Peygamber’den sonra İslam devletinin başına geçen devlet başkanıdır. Hz. Ebubekir, Mek­ke’de hali vakti yerinde bir tüccardı. İs­lâm dinini kabul eden ilk erkek olduğu için Hz. Muhammed’in en yakınları arasına gir­di. Hicret’te Peygamber’e arkadaşlık etti. Hayatının her an tehlikede olduğu devir­lerde bile Peygamber’in yanından ay­rılmadı.

Kızı Ayşe’yi Peygamber’e vererek ona daha fazla yaklaştı. 8 Haziran 632’de Peygamber’in ölümü üzerine Ebubekir halife seçildi. Ebubekir olağanüstü itidalli, adil, ileri görüşlü idi. Peygamber’in ölümü üzerine “irtidat” eden (İslam dinini kabul etmişken vazgeçen),Arabistan’ın her yanında baş kaldı­ran kabileleri, yalancı peygamberleri, devletçikleri yatıştırmayı, yeniden itaat altına almayı başardı.

Ebubekir 2 yıldan biraz fazla halifelik et­ti. 634’te 63 yaşında öldü. Kendisinden sonra halife olan Ömer’e çok sağlam, bü­yümeye hazır bir devlet, nizam altına alın­mış, islamlaştırılmış büyük kitle bıraktı.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Hz. Ebubekir Kimdir?"


Top