Hz. Ebubekir Kimdir?

Hz. Ebubekir dönemi, Hz. Ebubekir hayatı ve halifeliği, Hz. Ebubekir hakkında bilgi.

İlk halife yani Hz. Peygamber’den sonra İslam devletinin başına geçen devlet başkanıdır. Hz. Ebubekir, Mek­ke’de hali vakti yerinde bir tüccardı. İs­lâm dinini kabul eden ilk erkek olduğu için Hz. Muhammed’in en yakınları arasına gir­di. Hicret’te Peygamber’e arkadaşlık etti. Hayatının her an tehlikede olduğu devir­lerde bile Peygamber’in yanından ay­rılmadı.

Kızı Ayşe’yi Peygamber’e vererek ona daha fazla yaklaştı. 8 Haziran 632’de Peygamber’in ölümü üzerine Ebubekir halife seçildi. Ebubekir olağanüstü itidalli, adil, ileri görüşlü idi. Peygamber’in ölümü üzerine “irtidat” eden (İslam dinini kabul etmişken vazgeçen),Arabistan’ın her yanında baş kaldı­ran kabileleri, yalancı peygamberleri, devletçikleri yatıştırmayı, yeniden itaat altına almayı başardı.

Ebubekir 2 yıldan biraz fazla halifelik et­ti. 634’te 63 yaşında öldü. Kendisinden sonra halife olan Ömer’e çok sağlam, bü­yümeye hazır bir devlet, nizam altına alın­mış, islamlaştırılmış büyük kitle bıraktı.