Hz. Davut Kimdir?

Hz. Davut’a hangi kitap indirilmiştir, Hz. Davudun kılıcı nerededir, Hz. Davut hakkında bilgi.

Hz. Davud, Kuran-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamberden biridir, İsrailoğulları’nın hem peygamberi hem de kralıdır. Hz. Yakub’un soyundandır. Kuran’da adı 16 yerde geçmektedir. Hz. Musa’dan sonra kendisine ikinci büyük kitap verilen peygamberdir. Kendisine “Zebur” verilmiştir.

Hz. Davud, kendisine peygamberlik verilmeden önce, Talut’un ordusunda savaşa katılmış ve “Amelika” kralı “Caluf’u öldürmüştür. Bu da onun ününü arttırmış, Talut’tan sonra da İsrailoğullarına hüküm­dar olmuştur. Allah Teala Hz. Davud’la kral­lığının yanında daha sonra peygamberlik görevi de vermiş ve ona içinde nasihatlar, ibretler, zikirler ve incelikler dolu olan “Zebur”u indirmiştir.

Hz. Davud’un sesi çok güzel olduğundan güzel kasideler okurdu. Bu gün de güzel sesli kimselere davudi sesli denilmektedir. Hz. Davud Zebur’u okuyunca uçan kuşlar, en yakın yere konar, onu dinler ve onunla birlikte sözleri tekrar ederlerdi. Hatta buna dağlar da iştirak ederdi. (el-Enbiyâ, 21779; Sad, 38/18; Sebe’, 34/10) Demiri yumuşatmak ve ondan zırh­lar yapmak da Hz. Davud’a verilmiş bir özellikti. (Enbiya, 21/80)

Kitab-ı Mukaddesle Hz. Davud hakkın­da yer alan bazı çirkin haberlerin aslı ve esası yoktur. Maalesef bu yalan haberler, bazı rivayet tefsirlerine de girmiştir. Bu konuda asıl olan Kur’ân’ın anlattıklarıdır. O adaletli bir hükümdar, (Sad, 38/26) ve gü­zel ses ve söze sahip bir peygamberdir.