Huşu Nedir?

Huşu kısaca tanımı, Huşu sözlük anlamı nedir, Huşu hakkında bilgi.

Huşu, Allah’ın büyüklüğü, kudreti ve ce­lali karşısında kulun, hiçliğini, acizliğini hissetmesi ve bu duygu ile kalbin son derece bir saygı içerisinde olmasıdır. Huşuun insan bedenindeki tezahürü ise bedendeki sakinlik, vakar ve mahviyet (ileri derecede tevâzu)tir.

Şu halde huşuun aslı kalpte ol­makla beraber, tezahürü bedendedir. Kalp­teki bu duyguya Arapçada “zaraa” ismi de verilir ki “Allah’a tazarru etmek” deyimindeki “tazarru” kelimesi aynı köktendir. Hu­şu tam bir boyun eğiş ve bunun gerektirdi­ği davranışlardan ibarettir. Mümin, devamlı kalben Allah’ı zikrederek huşu içinde olma­lıdır, “inananlar için hala vakit gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikrine ve inen hakka karşı huşu içinde olsun ve bun­dan önce kendilerine kitap verilmiş, son­ra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çık­mış kimseler gibi olmasınlar” Hadid: 16).