Huri Nedir?

Huri kimlere verilir, Cennet kızları huri hakkında bilgi.

Sözlükte genç, güzel, beyaz tenli, siyah gözlü kadın anlamına gelen bu kavram, İslami ilimler terminolojisinde Cennet kızla­rına verilen addır.

Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli ayetlerinde hurilerden bahsedilmiştir. Huriler bazı ayetler­de “mutahhar zevceler = temiz kadınlar” şeklinde geçmektedirler. (Bakara 2/25; Al­i İmrân 3/15) Hurilerin bir ayette çadırlar­da oturdukları ve ceylan gözlü oldukları ifa­de buyurulmakta (Rahman 55/72), aynı su­renin bir başka ayetinde de bunlar yakut ve mercana benzetilmişlerdir. (Rahman 55/58) Kur’ân-ı Kerîm hûrilerin yaratılışları ve mahiyetleri hakkında da şu bilgiyi vermek­tedir: “Biz ceylan gözlüleri (hûrileri) def­terleri sağdan verilenler için yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.” (Vâkıa 56/35-38)

Hûriler cinsî ve ahlâki ayıptan uzaktırlar. Diğer bir deyimle ahlâk dışı her hangi bir davranış içinde olamazlar. (Rahman 55/56)

Çeşitli tefsir kitaplarında bunların bede­ni güzelliklerine ait bir çok bilgi vardır. Bu bilgilerin bir kısmı onların yaratılışlarına, di­ğerleri de onların renklerine ve diğer güzelliklerine dairdir. Ancak bu bilgilerin hepsi dünyadakilere benzetilerek verilmiştir. Hû­rilerin gerçek mâhiyetleri hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de her ne kadar ahiretle ilgili cennet ırmakları, yiyecekler, kadınlar v.s. dünyada kendilerine eşit olan şeylerin adlarını taşı­yorsa da bunlar mecazî manada olup, dün-yadakiler ile karşılaştırılması için zikredil­miştir.