Huri Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Huri kimlere verilir, Cennet kızları huri hakkında bilgi.

Sözlükte genç, güzel, beyaz tenli, siyah gözlü kadın anlamına gelen bu kavram, İslami ilimler terminolojisinde Cennet kızla­rına verilen addır.

Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli ayetlerinde hurilerden bahsedilmiştir. Huriler bazı ayetler­de “mutahhar zevceler = temiz kadınlar” şeklinde geçmektedirler. (Bakara 2/25; Al­i İmrân 3/15) Hurilerin bir ayette çadırlar­da oturdukları ve ceylan gözlü oldukları ifa­de buyurulmakta (Rahman 55/72), aynı su­renin bir başka ayetinde de bunlar yakut ve mercana benzetilmişlerdir. (Rahman 55/58) Kur’ân-ı Kerîm hûrilerin yaratılışları ve mahiyetleri hakkında da şu bilgiyi vermek­tedir: “Biz ceylan gözlüleri (hûrileri) def­terleri sağdan verilenler için yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.” (Vâkıa 56/35-38)

Hûriler cinsî ve ahlâki ayıptan uzaktırlar. Diğer bir deyimle ahlâk dışı her hangi bir davranış içinde olamazlar. (Rahman 55/56)

Çeşitli tefsir kitaplarında bunların bede­ni güzelliklerine ait bir çok bilgi vardır. Bu bilgilerin bir kısmı onların yaratılışlarına, di­ğerleri de onların renklerine ve diğer güzelliklerine dairdir. Ancak bu bilgilerin hepsi dünyadakilere benzetilerek verilmiştir. Hû­rilerin gerçek mâhiyetleri hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de her ne kadar ahiretle ilgili cennet ırmakları, yiyecekler, kadınlar v.s. dünyada kendilerine eşit olan şeylerin adlarını taşı­yorsa da bunlar mecazî manada olup, dün-yadakiler ile karşılaştırılması için zikredil­miştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Huri Nedir?"


Top