Huneyn Neresidir?

Huneyn vadisi nerededir, Huneyn vadisi hakkında bilgi.

Mekke ile Taif arasında bir vadinin adı. Müslümanlar ile Havazin ve Sekîf kabile­leri arasında H. Sekizinci yılda bu vadide yapılan savaş.

Mekke’nin fethinden sonra Hevâzin ve Sekîf kabilesi Müslümanların kendi üzerle­rine saldıracağından endişe etmişlerdi. Bu yüzden komşu kabilelerin bir kısmını da yanlarına alarak muazzam bir ordu kurdu­lar. Müslümanlar bu sıra sayı olarak çok­tular fakat harbe hazır değillerdi. 12 bin ki­şilik bir ordu meydana getirebildiler. islam ordusu ilk önce Huneyn vadisinde pusuya düşürüldü. Bu yüzden Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Neredeyse mağ­lup olacaklardı.

Hz. Muhammed bu sıra ca­nını tehlikeye atarak bizzat düşmanın kar­şısına çıktı. Hz. Abbas’ın da tesirli bir ko­nuşma yapması üzerine islam ordusu ye­niden toparlandı. Her şeyden de önce Al­lah’ın yardımı ile bu savaş Müslümanların lehine sonuçlandı. Kur’ân-ı Kerîm bu duru­mu şöyle açıklıyor: “And olsun ki, Allah size bir çok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da ‘ olmadığı yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak ar­kanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah, peygamberine müminlere güvenlik ver­di ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkâr edenleri azaba uğrattı, inkârcıların ceza­sı budur.” (Tevbe: 9/25-26)

Bu savaşta Müslümanlar dört şehit ver­di. Düşman tarafında ise 70 civarında ölü vardı. Bu harpte 22 bin deve, 40 bin koyun, dört bin okka gümüş, 6 bin esir alındı. Bu miktar Müslümanların o tarihe kadar elde ettikleri en büyük ganimet idi.