Huneyn Neresidir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 13 views

Huneyn vadisi nerededir, Huneyn vadisi hakkında bilgi.

Mekke ile Taif arasında bir vadinin adı. Müslümanlar ile Havazin ve Sekîf kabile­leri arasında H. Sekizinci yılda bu vadide yapılan savaş.

Mekke’nin fethinden sonra Hevâzin ve Sekîf kabilesi Müslümanların kendi üzerle­rine saldıracağından endişe etmişlerdi. Bu yüzden komşu kabilelerin bir kısmını da yanlarına alarak muazzam bir ordu kurdu­lar. Müslümanlar bu sıra sayı olarak çok­tular fakat harbe hazır değillerdi. 12 bin ki­şilik bir ordu meydana getirebildiler. islam ordusu ilk önce Huneyn vadisinde pusuya düşürüldü. Bu yüzden Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Neredeyse mağ­lup olacaklardı.

Hz. Muhammed bu sıra ca­nını tehlikeye atarak bizzat düşmanın kar­şısına çıktı. Hz. Abbas’ın da tesirli bir ko­nuşma yapması üzerine islam ordusu ye­niden toparlandı. Her şeyden de önce Al­lah’ın yardımı ile bu savaş Müslümanların lehine sonuçlandı. Kur’ân-ı Kerîm bu duru­mu şöyle açıklıyor: “And olsun ki, Allah size bir çok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da ‘ olmadığı yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak ar­kanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah, peygamberine müminlere güvenlik ver­di ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkâr edenleri azaba uğrattı, inkârcıların ceza­sı budur.” (Tevbe: 9/25-26)

Bu savaşta Müslümanlar dört şehit ver­di. Düşman tarafında ise 70 civarında ölü vardı. Bu harpte 22 bin deve, 40 bin koyun, dört bin okka gümüş, 6 bin esir alındı. Bu miktar Müslümanların o tarihe kadar elde ettikleri en büyük ganimet idi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Huneyn Neresidir?"


Top