Hümeze Suresinin Fazileti

Hümeze Suresi kaç ayetten oluşur, Hümeze Suresi hakkında bilgi.

Mekke’de Kıyame suresinden sonra, Mürselat suresinden önce nazil olan bu su­re, dokuz ayetten meydana gelmiştir.

Surede iman cevherine sahip olmayan kimsenin iki kötü özelliğinden söz ediliyor. Toplumun huzur ve sükununu bozmak için arkadan çekiştiren, gıybet eden, ayıplayan, insanlara hoşlanmayacakları adı takan, in­sanların ayıplarını araştıran, çeşitli yerler­de onu bunu kınayan, kaş göz işaretiyle onun bunun sırrını ifşa edenler şiddetle kı­nanıyor.

Kazandığı malın nereden gelip nereye ı gitmesi gerektiğini bilmeyen, onunla ne gibi’ hayırlar yapılacağını düşünmeyen, işi gü­cü sadece servetini çoğaltmak olan, insan­ların yerinin, gerçeklerin ölçüsünün, mal­la mütenasip olduğunu sanan, mal kazan­makla insanların bütün değerlerine sahip olacağını zanneden adi bir tip anlatılıyor. Sayılmak için biriktirilmiş böyle malın hiç bir hayra yaramayacağı, sahibini kurtarmak şöyle dursun başına belâ ve felaketler ge­tireceği bildiriliyor. Bütün gayret ve himme­tini para elde etmek için harcayıp da halkı incitenler, herkesin hak ve hukukunu çiğ­neyerek şerefleriyle oynayanların kesinlik­le Allah’ın uzun sütunları arasında yürekle­ri üstüne ateşe atılacakları bildiriliyor.