Hümayun Türbesi Nerededir?

Hümayun Türbesini kim yaptırmıştır, Hümayun Türbesi hakkında kısa bilgi.

Hindistan’da son İslam devleti 1526’dan 1858’e kadar 332 yıl devam eden Hind-Babür İmparatorluğudur. Timur’un torunlarından Babür ta-rafından kurulduğu için “Türk-Moğol İmparatorluğu” adı verilen bu devlet kurulduğu tarihten 1858 yılında meydana gelen İngiliz işgaline kadar Hind yarımadasında ülkenin büyük bir bölümünü elinde tuttu.

332 yıllık imparatorluğun ilk yıllarında Babür’ün büyük oğlu Hümayun ve Onun oğlu Ekber, büyük başarılar elde ettiler.

Humayun’un türbesine ölümünden sekiz yıl sonra 1556’da başlandı. İnşaat 16 yılda tamamlandı. Çok geniş bir bahçenin ortasında yer alan türbe İran mimarisinden esinlendi.

Binanın yapımında Hind’in ünlü kırmızı kum taşı kullanıldı. Mimar, eserin ışık oyunları ile günün her saatinde başka bir canlılık kazanması için cepheye çeşitli girinti çıkıntılı nişler ilave etti. İslam dünyasının en muhteşem yapılarından biri böylece ortaya çıktı.

Leave a Reply