Hüdhüd Kuşu Nedir?

Hüdhüd Kuşu nerede yaşar, Hüdhüd Kuşu hangi ayette geçer, Hüdhüd Kuşu hikayesi hakkında bilgi.

Hüdhüd, çavuş kuşu veya ibibik deni­len kuştur. Bu ifade Kur’ân’da bir yerde ve en-Neml suresinin 20. ayetinde geçmekte­dir. Bu ayette, “Süleyman kuşları araştır­dı ve dedi ki, “Hüdhüd”ü neden göremi­yorum, yoksa kayıplardan mı oldu?” de­nilmektedir.

Hz. Süleyman, insan, cin ve kuşlardan müteşekkil ordusuyla karınca vadisine gel­diği zaman, su aramış, fakat bulamamıştı. Ordusunda bulunan hüdhüd, yeraltı suları­nın nerede olduğunu çok iyi bilen bir kuş­tu. Bu kuş, suyu bulur, emrinde bulunan­lar ise suyu oradan çıkartırdı. Hz. Süley­man, Hüdhüd’ü bulamayınca çok kızmıştı. Fakat hüdhüd kuşu, bu arada Yemen’de ya­şayan dedelerinin adıyla anılan “Sebe” melikesinden Hz. Süleyman’a bilgi vermiş ve bu kraliçenin tahtından ve güneşe taptıklarından söz etmişti. Hz. Süleyman bu­nun üzerine bir mektup yazmış ve bu mek­tubun kraliçeye götürülmesini Hüdhüd’ten istemişti. Ayrıca ondan biraz beklemesini ve olacaklardan kendisini haberdâr etme­sini emretmişti. (en-Neml, 27/20-28)

Hz. Süleyman’dan bahsederken bu ara­da Hüdhüd’den de bahseden Kur’ân-ı Ke­rîm, onun hakkında özetleyerek sunduğu­muz bu bilgiyi vermektedir. Bunun dışında başka bir bilgi verilmemektedir.