Hüdhüd Kuşu Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 12 views

Hüdhüd Kuşu nerede yaşar, Hüdhüd Kuşu hangi ayette geçer, Hüdhüd Kuşu hikayesi hakkında bilgi.

Hüdhüd, çavuş kuşu veya ibibik deni­len kuştur. Bu ifade Kur’ân’da bir yerde ve en-Neml suresinin 20. ayetinde geçmekte­dir. Bu ayette, “Süleyman kuşları araştır­dı ve dedi ki, “Hüdhüd”ü neden göremi­yorum, yoksa kayıplardan mı oldu?” de­nilmektedir.

Hz. Süleyman, insan, cin ve kuşlardan müteşekkil ordusuyla karınca vadisine gel­diği zaman, su aramış, fakat bulamamıştı. Ordusunda bulunan hüdhüd, yeraltı suları­nın nerede olduğunu çok iyi bilen bir kuş­tu. Bu kuş, suyu bulur, emrinde bulunan­lar ise suyu oradan çıkartırdı. Hz. Süley­man, Hüdhüd’ü bulamayınca çok kızmıştı. Fakat hüdhüd kuşu, bu arada Yemen’de ya­şayan dedelerinin adıyla anılan “Sebe” melikesinden Hz. Süleyman’a bilgi vermiş ve bu kraliçenin tahtından ve güneşe taptıklarından söz etmişti. Hz. Süleyman bu­nun üzerine bir mektup yazmış ve bu mek­tubun kraliçeye götürülmesini Hüdhüd’ten istemişti. Ayrıca ondan biraz beklemesini ve olacaklardan kendisini haberdâr etme­sini emretmişti. (en-Neml, 27/20-28)

Hz. Süleyman’dan bahsederken bu ara­da Hüdhüd’den de bahseden Kur’ân-ı Ke­rîm, onun hakkında özetleyerek sunduğu­muz bu bilgiyi vermektedir. Bunun dışında başka bir bilgi verilmemektedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Hüdhüd Kuşu Nedir?"


Top