Hud Suresi Açıklaması

Hud Suresi meaili nedir, Hud Suresi hakkında bilgi.

Sure Mekke’de nazil olmuştur. 123 ayet, 1715 kelime, 7605 harftir. Surede Hud peygamber anlatıldığı için ona bu isim verilmiştir.
Surenin ilk ayetinde Kuran’ın iki önemli özelliği belirtilmekte, ayetlerin sağlam delillere, kuvvetli esaslara dayalı olduğu, gerek hukuki konularda, gerekse diğer ilmi konularda olsun Kur’ân’ın bir çok anafikirler, umum kurallar taşıdığı anlatılmaktadır.

Surede bir çok korkutucu ve teşvik edici hükümlere yer verilmekte, sadece Allahın dinine sarılıp bu dinin beşeriyetin faydasına ve menfaatine olan iyi ve güzel şeylerin, hepsini ihtiva ettiğini kabul edenlere dünya ve ahiretin bütün hayırları verileceği bir teşvik unsuru olarak belirtilmektedir.
Surede Kur’ân’ı, Hz. Muhammed’in eseri sayanlar veya böyle iddiada bulunanlar açık oturuma davet edilmekte, “iddianızda doğrular iseniz bütün ediplerinizi, şairlerinizi, ilim adamlarınızı çağırın da bu Kur’ân’ın on suresinin bir benzerini uydurup ortaya koyun” denmektedir.
Surede inkârcı ve putperestlerin ve materyalistlerin körlük ve sağırlık içinde nasıl bir elîm sonuca ulaşacakları haber verilmekte, varlık âlemindeki ve kendi vücudundaki ilâhî sanatın yüceliğini görmeyenlerin kalp gözlerinin kapandığı, kulaklarının duymadığı belirtilmektedir.

Surede bir takım psikolojik tasvirlere yer verilmekte ve gerek bolluk gerekse darlık anındaki insanın hâlet-i ruhîyesinden örnekler sunulmaktadır. Nuh Peygamber’in kendi kavmiyle olan mücadelesinden söz edilmekte, tufan sahnesi canlandırılmakta, imansızların akıbetleri gözler önüne serilmektedir.
Tarihte geçen-Ad kavminin akıbeti ibretli bir tablo hâlinde sergilenmektedir.
Hûd Peygamber ile kavmi, Salih Peygamber ile kavmi, Lut Peygamber ile kavmi, Şuayb Peygamber ile kavmi arasında geçen olaylar ve inkarda ısrar eden bu kavimlerin bir kısmının öldürücü bir kasırga ile yok olup gittikleri, bir kısmını korkunç çığlıkların yakaladığı, bir kısmının da mallarıyla, canlarıyla yere gömülüp battığı anlatılmaktadır.
Surenin son bölümü ise müminlere sağa sola sapmadan dosdoğru yolda yürümeyi,,zulmü desteklememeyi, zalimlere arka çıkmamayı, haksızlığa uğramamaya çalışmayı, beş vakit namazı kılmayı, sabırlı ol­mayı bildirmektedir.