Hucurat Suresi Açıklaması

Hucurat Suresi meaili nedir, Hucurat Suresi kaç ayettir, Hucurat Suresi hakkında bilgi.

Hucurât, oda anlamına gelen “Hucra” kelimesinin çokluğudur. Odalar demektir. Bundan maksat da Hz. Peygamber’in eş­lerinin odalarıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in 49. suresinin adıdır. Surenin adı ise, 4. ayette ge­çen el-Hucurât kelimesinden gelmektedir. Bu sure, Medine’de Mücadele suresinden sonra, Tahrîm suresinden önce nâzil olmuş­tur. Surede 18 ayet, 343 kelime ve 1476 harf bulunmaktadır.

Bu sure, Müslümanların, Allah ve Rasu-lü ile olan ilişkilerinde uyacakları ahlâk, sosyal ve protokol kaidelerini, Müslüman­larla olan sosyal ilişkilerini, fertler arasın­da uygulanacak ahlâk kurallarını ihtiva et­mekte, kısaca ahlâklı bir İslâm toplumunu oluşturacak psikolojik ve sosyolojik ilkele­ri getirmektedir.