Hoca Sadeddin Efendi Kimdir, Kısa Bilgi

Hoca Sadeddin Efendi hayatı ve eserleri, Hoca Sadeddin Efendi hakkında bilgi.

Ünlü bir Türk Devlet adamı, bilgin ve tarihçisidir. En büyük şeyhülislamlardan biri olarak tanınır. Din alanında olduğu kadar, tarih, edebiyat konularında da değerli eserleri vardır, İstanbul’da doğmuştur.

Babası, Cemalettin-i Isfahanin torunlarından, Yavuz Sultan Selim’in en güvenip sevdiği nedimlerinden Hasan Çan’dır.

Sadettin Efendi, zamanının Karamani Mehmet Efendi, Ebüssuud Efendi gibi en tanınmış din bilginlerinden ders gördü. Babasının hatırı için olduğu kadar, bilgisinin derinliği sayesinde de çabucak yükseldi. Müderrisliklerde bulundu. 15’69’da 2. Selim’in oğlu Şehzade Murat’a öğretmen oldu.

Bu görevinden sonra artık Hoca unvanı ile anıldı. Murat tahta çıktıktan sonra Hoca Sadettin Efendi, büyük bir nüfuz ve itibar kazandı. Bu nüfuzu, daha sonraki padişah 3. Mehmet zamanında da devam etti. Bu padişahın, tarihlerimizde Eğri Seferi diye anılan Haçva Meydan Savaşı’na katıldı. Savaşta orduda bozgun baş gösterince 3. Mehmet’in yenilgiyi kabul edip çekilmek istemesi üzerine, Sadettin Efendi, onun önüne dikilip atının dizginlerine yapışarak; Padişahım, nereye gidersiz? diye onu durdurdu böylece, Eğri Zaferinin kazanılmasında en önemli rolü oynadı (Bk. Mehmet 3). 1597’de, en büyük dini makam olan Şeyhülislamlığa yükseldikten 2 yıl sonra öldü. Mezarı Eyüp’tedir.

Hoca Sadettin Efendi Türkçe’den başka, Arapça, Farsça şiirler de yazmış, bu dillerden önemli eserler çevirmiştir. En büyük eseri Tacu-t-Tevarih (tarihlerin tacı )dır. Türkler’in Anadolu’da yerleşip Osmanlı devletini kurmalarından Kanuni zamanına kadar geçen olayları anlatan bu tarih çok sanatlı bir dille yazılmıştır.