Hidrojen Nedir? Hidrojen Elementinin Özellikleri

Hidrojen elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Hidrojen elementi ile ilgili bilgi.

hidrojenHidrojen tabiatta öteki maddelerle bileşik durumunda pek yaygın olarak bulunur, örnek: Oksijenle bileşmiş olarak suyu meydana getirir. Suyun ağırlığının 1/9’u hidrojenden ileri gelir. Karbonla bileşerek karbonlu hidrojenleri meydana getirir. Petrol ve daha birçok organik bileşik hep birer karbonlu hidrojendir.

Tabiatta hidrojene özgür olarak ancak pek ufak miktarlarda atmosferde rastlanır (100.000’de 1 oranında).

Bu miktar hidrojen bile ancak petrol yatakları ve volkanik yereylerden çıkan gazlar arasında bulunur.

Güneş’in fotosfer katmanında (Güneşin dış yüzü), gökyüzündeki birçok yıldız ve bulutsuda büyük miktarda hidrojen gazı bulunmaktadır.

Hidrojenin Kimyasal Özellikleri

Hidrojen çok etkin bir maddedir. Öteki birçok elemanla kolaylıkla bileşir. Bazen bu olaylarda, fluor’la bileşimi sırasında olduğu gibi patlamalar bile meydana gelir. Metallerin yüzeyindeki metal oksid tabakasının oksijeniyle bileşerek su meydana getirir, böylece metali oksijenden kurtarmış olur. Bu özelliğinden ötürü hidrojen kuvvetli bir indirgeyici sayılır. Örnek: Kızgın bir bakır oksit levhası üzerinden hidrojen geçirelim: CuO + H2= CU + H20. Gördüğümüz gibi bakır serbest kalır ve su ortaya çıkar. Hidrojen bir gaz yakıttır. Ama ateşleyici değildir. Yani havada tutuşur, ama tutuşmuş bir cisim, hidrojen dolu bir kap içine daldırıldığı zaman söner.

Oksijenle (yüzde 5 ile 70 arasında değişen bir oranda) karıştırıldığı zaman patlayıcı bir karışım meydana getirir. Bu karışıma bir alev tutulduğunda oksijenle hidrojen arasında kimyasal bir tepki doğar. Bir yandan su buharı meydana gelirken öbür yandan da bu tepkimeye özgü kuvvetli bir patlama duyulur.

Hidrojen Nasıl Elde Edilir

Hidrojen elde etmenin çeşitli yolları vardır. En çok uygulananlardan biri, çok yüksek dereceye kadar ısıtılmış kömür t üzerinden su buharı geçirmektir. Suyun oksijeni karbonla bileşir. Karbon monoksit (CO) ve karbondioksit (C02) meydana gelir. Bu sırada hidrojen özgür olarak açığa çıkar. Bu yöntem kömürce çok zengin ülkelerde uygulanır.

Elektrik enerjisi bol olan ülkelerde ise elektroliz yöntemi uygulanmaktadır: Suyun içinden elektrik akımı geçirilerek (elektroliz olayı) kendisini meydana getiren iki kimyasal elemana ayrılır: oksijen ve hidrojen.