Heva Heves Nedir?

Heva Heves ile ilgili ayetler, Heva heves hakkında bilgi.

Hevâ, nefsin şehvete doğru eğilimidir. Ayrıca şehvete eğilimli nefse de hevâ den­miştir. Çünkü çeşitli arzulara eğilim içinde olan nefs (hevâ) sahibini dünyada her tür­lü belâya, ahirette ise cehenneme sürük­ler. Doğurduğu bu kötü sonuçlara bakarak, yukarıdan aşağıya doğru düşmeye de he­vâ denilmiştir. Çokluğu ehvâ’dır. Kur’ân’da isim hâlinde hevâ kelimesi kullanıldığı gi­bi, çekimli hâlde de kullanılmıştır.

Kur’ân’da, hevâ’nın peşinden gitmek şid­detle yasaklanmıştır. “Adaleti sağlarken hevânıza uymayınız.. 4/135”, “İnsanlar arasında gerçekle hüküm ver, hevâya uy­ma, yoksa o seni Allah yolundan saptı­rır. 38/26.”

Kur’ân, müminleri, sapmış, zalim, cahil, yalancı kimse ve toplulukların arzularına, heveslerine uymaktan men etmektedir’ (5/80., 6/150., 45/17., 30/29) Böyleler!, üs­tüne varsan da, kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzetilmektedir. (7/176)

Hevâ ve hevesine bağlanıp onu Tanrı’yı dinlermişcesine dinleyenleri, kulakları olan sağırlar, gözleri olan körler ve akılları oldu­ğu hâlde onu kullanamayan beyinsizler gibi hatta koyunlar gibi ve belki tuttuğu yol ba­kımından koyunlardan da şaşkın ve kör var­lıklar olarak Allah nitelemektedir. Böyle kimselere Peygamberin vekil olamayacağı bildirilmektedir (25/43-44).

Kur’ân’ın genel anlatımına göre hevâ ve heves, akıl ve naklin karşıtıdır.