Henry Bessemer Kimdir, İcatları Nelerdir?

Henry Bessemer hayatı ve eserleri, Henry Bessemer invention, Henry Bessemer hakkında bilgi.

Ünlü bir İngiliz mühendisidir. İcatları arasında en önemlisi Bessemer Ameliyesi denilen çelik yapma usulüdür. Çeliğin ucuz imalini sağlayan bu ameliyenin endüstri alanında büyük faydası olmuş, 1860’tan itibaren, bu sayede, maden sanayisinde yeni bir devre açılmıştır.

Sir   Henry Bessemer bu ameliyeyi, silah yapımında bir ilerleme sağlamak gayesiyle uğraşırken bulmuştur. Bu usulü önce Londra’da küçük bir dökümhanede tatbik etmiş, sonra Sheffield’de kurduğu büyük fabrikalarda geliştirmiştir.