Henri Poincare Kimdir, Kısa Bilgi

Henri Poincare matematiğe katkıları, Henri Poincare hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ünlü bir Fransız matematik bilginidir, Modern çağın en büyük matematikçilerinden biri sayılır. Matematiğin aracılığı ile gezegenleri, gelgit olaylarını, elektriği, ışığı incelemiş, bu alanlarda birçok yem buluşlar ortaya koymuştur.

Poincare, bütün bu çalışmalarının sonucunda dünyanın bir bilmece olduğuna, buna cevap bulmanın imkansızlığına inanmıştır.

Hepri Poincare Nancy’de doğdu. Öğrenimini Polytechnique Okulunda yaptı. Bu sırada, öğrencilere matematik dersindeki üstünlük derecelerine göre verilen bütün mükafatlan, şerefleri kazandı.

Öğrenimini tamamladıktan sonra Sorbonne Üniversitesinde profesör oldu, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Eserleri arasında Fizik-Matematik Dersleri başta gelir.