Henri Bergson Kimdir, Hakkında Bilgi

Henri Bergson hayatı ve eserleri, Henri Bergson hakkında bilgi.

Ünlü bir Fransız filozofudur Paris’te doğdu. Öğrenimini Condorcet Lisesinde yaptı. Bir ara edebiyatla felsefe arasında tereddüt ettikten sonra, felsefe okumak üzere Ecole Normale Superieure’e girdi. Oradan mezun olduktan sonra birçok okullarda öğretmenlik etti.

Bundan sonra profesörlüğü bırakarak politikayla uğraşmaya başladı. 1. Dünya Savaşından sonra Bilimsel İşbirliği Komitesi başkanı olarak çalıştı. 1928’de Nobel Edebiyat Mükafatını kazandı.

Bergson, felsefesine, zaman konusunu incelemekle başlar. Ona göre zaman, Platon (Eflatun) dan beri filozofların ileri sürdüğü gibi dün, bugün, yarın şeklinde olmayıp, her anı farklı oluşlarla beliren devamlı bir değişmedir. Kısaca, zaman, şuur Halleridir.

Ölçülemez, ancak sezilir. Zamanın bu kesintisiz devamlılığına Bergson, süre (duree) adını veriyor. Zaman gibi hayatta da bir süreklilik hakimdir. Bergson’a göre evrim halinde bulunan hayatın bilgisini bize felsefe verebilir; o da ancak sezgi (intuition) yolu ile mümkündür.

Bu fikirlerini topladığı en önemli eserleri: Essai surles donnees immdiates dela conscience (Şuurun vasıtasız verileri üzerine deneme); Levolution Creatice (Yaratıcı Tekamül); Lerire (Gülme); Lenergie spirituelle (Ruhi Enerji), Les deux sources de la morale et de la religion (Ahlak ile dinin iki kaynağı) dır.