Helen Adams Keller Kimdir, Kısa Bilgi

In Genel, Kim, Kimdir 6 views

Helen Adams Keller hayatı ve eserleri, Helen Adams Keller hakkında kısa bilgi.

Kör ve sağır olduğu halde ünlü bir yazar olan müstesna insanlardan biridir. Helen Keller, Amerikalıdır. İki yaşına yaklaştığı sıralarda geçirdiği önemli bir hastalıktan sonra kör ve sağır oldu. Böylece konuşmayı öğrenemeden büyüyen bu genç kız, dış dünya ile bir ilgi kuramadan, 6 yaşına geldi.

Helen Keller, 6 yaşına bastığı zaman ailesi onu, öğrenimi hakkında akıl danışmak üzere, Doktor Alexander Graham Bell’e götürdü. Telefonu icat etmiş olan Doktcfr Bell, aynı zamanda Boston’da, sağır ve dilsiz çocuklara okuma yazma öğretebilecek öğretmenler yetiştiren bir okul açmıştı. Graham Bell, Helen Keller’in babasına, Boston’daki Perkins Okulundan bir özel öğretmen tutmasını tavsiye etti. Bir süre sonra, bu okul mezunlarından Anne Mansfield Sullivan, Helen Keller’e öğretmen oldu. Anne Sullivan’ın kendisi de bir zamanlar kör’olduğu halde sonradan tedavi edilerek kısmen görmeye başlamıştı. Anne Sullivan, Helen Keller’e bir ayda okuyup yazmayı öğretti ve ölünceye kadar öğrencisinin yanından ayrılmadı.

Anne Sullivan öğrencisine okuyup yazmayı, parmakları kullanarak okunan özel bir alfabe sayesinde öğretmişti. Helen Keller’in, alfabeyi öğrendikten sonra, okuyup yazmada ilerlemesi kolay olmuş ve Braille alfabesi (Bk. Braille) sayesinde, özel bir daktilo makinesi kullanarak, yazılar yazmaya başlamıştı. On yaşına geldiği zaman sağır ve dilsiz işaretleriyle derdini anlatabiliyordu. Ancak o bununla yetinmedi, herkes gibi konuşabilmek için sağırlar okuluna devam etti. Onaltı yaşına bastığı zaman artık herkes gibi konuşabiliyordu. Okumaya büyük bir hevesi olan Helen Keller, 1900 yılında Radcliff Koleji’ ne yazıldı, 1904’te buradan bir şeref talebesi olarak diploma aldı. Öğrenciliği sırasında yanından ayrılmıyan Anne Sullivan, Helen Keller’e derslerini hazırlamakla, okulda öğrendiklerini evde açıklamakla büyük yardımlarda bulunuyordu.
Helen Keller, Radcliff Koleji’ni bitirdikten sonra bütün hayatını ve gelirini kör çocukların öğrenimi ve yetiştirilmesi için harcamaya karar verdi. Konferanslar vermeye, kitap yazmaya’-ve gazetelere makaleler göndermeğe başladı. Eline geçen bütü. parayı kör çocuklara yardım cemiyetlerine yatmıyordu.
1931’de körlere yardım için kurulan bir cemiyete verilmek üzere bir milyon dolar yardım topladı. Daha sonra iki milyon dolarlık sermayesi olan Helen Keller Fonu’nu kurdu.
II. Dünya Savaşı sırasında Helen Keller, savaşta kör olan askerlere yardım edebilmek için elinden geldiği kadar çalıştı.
Çoğu kendi hayat hikayesi olan en önemli eserleri şunlardır: «The Story of My Life» (Hayatımın Hikâyesi) 1902; Opti-mism» (iyimserlik) 1903; «The World I live İn» (içinde Yaşadığım Dünya) 1908; «The Song of the Stone WalU (Taş Duvarın Şarkısı) 1910; «Out of the Dark» (Karanlığın içinden) 1913, «My Religion» (Dinim) 1927; «Peace at Eventide» (Akşam Vaktinde Huzur) 1935; «Helen Keller’s Journal» (Helen Keller’in Hâtıra Defteri) 1938 ve «Let Us Have Faith» (İnancımız Olmalı) 1940.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Helen Adams Keller Kimdir, Kısa Bilgi"


Top