Hayvanlara Acıma da Ölçü Nedir?

Hayvanlara Merhamette ölçü nasıl olmalıdır, Hayvanlara Acıma da Ölçü hakkında bilgi.

Yeryüzünün efendisi olarak yaratılan, insan, kendisine hizmet eden canlıları acıyarak kullanmakla mükelleftir. Bu itibarla, binmek için veya çift sürmekte kullanacağı hayvanlara merhametle muamele edecektir. Engin bir merhametin  sahibi bulunan Peygamberimiz “Dili söylemez hayvanlara karşı Allah’tan sakının” buyurmaktadır. Bize hizmet veren canlılara karşı vazifelerini şöyle sıralayabiliriz:

a) Herhangi bir hayvanı bağlayarak atış hedefi yapmamalıdır. Resulüllah (S.A.V.) böyle bir davranışı şiddetle ya-saklamıştır.
b) Hayvanları birbiri aleyhine kızıştırıp “Yarış” veya “Dövüş” adı altında birbirinin üzerine saldırtmamalıdır. Köpek boğuşturmak, koç tokuşturmak, boğa veya deve güreştirmek gibi işler kainatın yegane efendisi bulunan Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından yasaklanmıştır.

c) Süt veren hayvanları sağmakla vazifeli bulunan kimseler, sık sık tırnak kes-melidir. Taki hayvanın göğsünü acıtmış olmasın.
d) Arıcılık yapanlar, kovandaki balı alacağında, kış mevsiminde arıların yemesi için kafi miktarda bal bırakmalı ve ancak fazlasını almalıdır.
e) Satmak için pazara getirilen kümes hayvanlarını, baş aşağı ayaklarından bağlayarak getirmemeli, kafesin içine koyarak götürmelidir.
f) Binek hayvanlarına, iki kişiden fazla bindirilmemeli; yük ve çift işinde kullanılan canlılara, takatinin dışına çıkacak bir iş gördürmemelidir.
g) Fakirlik sebebiyle besleyemediği hayvanı açlığa mahkûm etmemelidir. Eti yenilen cinsten ise kesip yemeli veya satmalıdır. Hayvanın yemini kesmek, boğazını kesmekten aşağı bir davranış değildir. Aç bırakılan hayvan, ızdırap çekerek ölür. “Haksız olarak öldürülen hiçbir hayvan yoktur ki. kıyamet günü ille o kimseden dâvâcı aiüfî’
h) Yuvadaki ana kuşu yakalayıp götürerek yavrularını ölüme mahkûm etmemelidir. Bu sebeple^ av mevsiminin dışında avlanmayı terk etmelidir.
i) Sürü hayvanlarının birbirinden tefrikini kolaylaştırmak için, yüzünü dağ-lamamalıdır. Bu işi boya ve şâir şeylerle temine çalışmalıdır.
k) Sığır cinsini binek hayvanı olarak kullanmamalı ve sırtına yük tahmil edip taşıtmamalıdır.
Sözlerimizi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber (S.A.V)’in bir hadisi ile noktalamak isteriz “Allah her şeye karşı güzel (ve merhametli) davranmayı (vazife olarak) yazmıştır. O halde, öldürdüğünüz vakit katli güzel yapın. (Hayvan) boğazladığınız zaman kesme isini güzel yapın.”