Haydn Kimdir Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Haydn veda senfonisi nedir, Haydn eserleri nelerdir, Ünlü opera sanatçısı Haydn hakkında bilgi.

On sekizinci asrın sonlarında ve on dokuzuncu asrın başlarında ses aleminin üç üstadı, klasik musikinin üç dehası orta Avrupa’nın en büyük şehirlerinden birinde, Viyanada yaşadılar. Şöhretlerinin üssü bu şehir oldu. Bu üç büyük sanatkar bu yüzden Üç Viyana Klasikleri, diye anılırlar.

Bunlardan bir tanesi Mozart pek genç yaşta öldü, diğeri Beethoven hasta bir ruh ve hasta bir vücudu elli yedi sene sürükledi. Buna rağmen yüce dehasını dev eserlerinde göstermesini bildi. Bir diğeri Haydn ise bunların her ikisininde hocalığını yaptı, her ikisiyle de dosttu, mütevazı ve yalnız velut bir besteci olarak kaldı.

Haydn, 31 Mart 1732 de Avusturya’nın Macaristan hududuna yakın Rohrau adlı küçük bir kasabasında doğdu. Babası bir araba tamircisiydi. Biraz büyüyünce musikiye olan kabiliyeti derhal kendini gösterdi. 1740 ta Viyanaya gitti ve Stefenson kilisesinde koro şarkıcılığıyla musiki hayatına atıldı. Uzun ve hareketli bir ömür sürdü. İlk zamanlar hayatını kazanmak için sokaklarda şarkıcılık yapıyor ve birkaç saatlik ders mukabilinde İtalyan bestekarı Porpora’nın yanında uşaklık ediyordu.

1749 da ilk bestelerini vererek Baron von Fürnberg’in himayesine girdi. 1752 de ilk yaylı sazlar kuvartetini ve “Topal Şeytan” adlı bir opera komik yazdı. 1761 de Prens Esterhazy’nin orkestra şefi oldu. 1766 da birinci İngiltere seyahatini yaptı. 1779 da da Parise giderek “Concert Spirituelleri idare etti ve Paris için altı senfonisini yazdı. 1791 de Oksford Üniversitesi fahri doktoru oldu. 1794-95 seneleri arasında ikinci defa İngiltereye gitti. Nihayet mücadele ve başarılarla geçen ihtiyarlık devresinden sonra 31 Mayıs 1809 da Viyana’da öldü.

Haydn bilhassa mutlak musikide muvaffak oldu. Sevimli ve hafif karakterli 104 senfonisi orijinal isimleriyle meşhurdurlar. En tanınmışları ; Asker, Oksford, Londra, Davul vuruşlu, Mari Antuvanet, Öğretmen, Filozof, Ayı, Piliç ve Veda adını taşıyanlardır. O aynı zamanda büyük bir kuartet üstadıdır.

77 yaylı sazlar kuvarteti bu şeklin en güzel örnekleridir. Bunlardan başka, 16 uvertür, 20 piyano, 9 keman, 6 viyolonsel konçertosu, 38 piyano triosu, 12 keman ve piyano için sonat, “Mevsimler ve iki eser Londra seyahatlerinde edinilmiş Handel hayranlığının birer delilidirler. Haydn sanat bakımından pek zayıf 24 sahne eseri de bestelemiştir. (Faruk Yener)

Mozart Kimdir, Hakkında Bilgi