Hayberin Fethi Sebep ve Sonuçları

Hayberin Fethi kaç yılında oldu, Hayber savaşı nedenleri nelerdir, Hayberin Fethi hakkında bilgi.

Yahudilerin ikamet ettikleri Hayber, Medine’nin 150 km. kuzeyinde stratejik bir mevkide idi. Çevresinde 7 müstahkem kale vardı. Halk ise hem zengin hem muharip bir halktı. Hayber Yahudileri, Müslümanlara zarar vermekten geri durmuyorlar, gizli ve sinsi planlar yapıyorlardı. Bunun bir sebebi de, Hz.Peygamber’in daha önce Medine’den çıkardığı Benu Nadir ve Benu Kaynuka Yahudilerinin Hayber’e yerleşmiş bulunması ve yerli halkı Hz.Peygamber aleyhine tahrik etmeleri idi.

Hz.Peygamber, Hudeybiye’den döndükten sonra Hicret’in 7’inci yılı Muharrem Ayı’nda 1500 kişilik bir kuvvetle Hayber üzerine yürüdü. Hayber’in müttefikleri Gatafan ve Fezare kabileleri derhal Hayber’in yardımına koştular. Bunu haber alan Hz.Peygamber, Hendek Savaşında da Mekkelilerle birlik olan bu kabileler üzerine yöneldi. Kabileler, yurtlarını savunmak üzere geri döndüler ve mevzilendiler. Hz.Peygamber bu şaşırtmadan sonra Hayber üzerine sefere devam etti.

3 gün sonra Hayber önlerine geldi. Hayberliler 20 bin kişilik mücehhez bir ordu kurmuşlardı. Çevredeki 7 kale teker teker alındı. Merhab Kalesi önünde şiddetli bir direnişle karşılaşıldı. Bu sırada İslam Ordu’sunun Başkumandanı Hz.Ali idi. Şiddetli bir gayretle direniş kırıldı ve Hayber fethedildi.

Hz.Peygamber Hayberlilerin yurtlarında oturmalarına izin verdi. Fakat mahsullerinin yarısını vergi olarak Medine’ye göndereceklerdi.
Hayber’in fethi ile Müslümanlar Medine’yi kuzeyden emniyete aldılar ve Arap yarımadasından Yahudi tehlikesini kaldırdılar.