Hava Nedir,Kısa Bilgi

Hava Nedir Önemi Hakkında Bilgi, Hava Neyden Oluşur, Havanın Özellikleri Nelerdir

havaHavanın Ağırlığı

Arı ve kuru bir litre hava, deniz düzeyinde 1,293 gramdır. Bu ağırlık hidrojenden 14,4 defa daha çok, sudan 733 defa daha azdır. Dünya’nın çevresindeki havanın ağırlığı muazzamdır. Vücudumuz kendi içinden dışarıya doğru uyguladığı iç basınç, dış basınçla dengede olduğu için insan, havanın bu ağır yükünü fark etmez.

Atmosferin ağırlığı 5 milyon milyar tondan daha çoktur. Bu da uzunluğu 3200 km. genişliği 1600 km. ve kalınlığı 800 m. olan bir mermer levhanın ağırlığına eşittir. Bu da Dünya’yı 10 m. kalınlıkla sardığı var sayılan bir su tabakasının ağırlığı demektir.

Havanın Basıncı

Havanın deniz düzeyindeki basıncı 76 cm. yüksekliğindeki cıva sütununun basıncıdır. Bu, 1 cm.2 yüzeyin, tabanı 1 sm2 ve boyu 76 cm. olan bir cıva silindirinin ağırlığına eşit bir basınçla karşılaşması demektir. 1 cm.3 cıvanın yaklaşık ağırlığı 13,6 gr.dır. Buna göre 76 cm. yüksekliğindeki cıva sütununun 1 cm.2’ye olan basıncı: 76X13,6=1033 gr.dır. Yani havanın 1 cm.2’ye olan basıncı da 1,033 kg dır. Demek ki hava yaklaşık olarak dm.2’ye 100 kg. her m.2’ye de 10 ton basınç yapar.

Havanın Molekül Sayısı

Normal ısı ve basınç şartlarında bir santimetre küp havada 280 milyar defa milyar gaz molekülü vardır. 750 km. yükseklikte molekül sayısı daha azdır. Bu da havanın o yükseltide yoğunluğunun pek az olduğunu gösterir.

Havanın Rengi

Hava renksizdir. Bulutsuz ve güneşli günlerde gökyüzünün mavi renkte oluşunun sebebi, güneş ışınları bileşiminde dalga boyu kısa olan mavi ve mor gibi ışınların çoğunlukta oluşudur. Başka bir deyimle yeryuvarlağını çeviren hava tabakası, mavi ve mordan başka güneş ışınlarındaki bütün renkleri geçirir. Bu iki renk ise bütün yönlere dağılarak gökyüzünü mavi bir renge boyarlar.

Havanın İletkenliği

Hava, elektrik için iyi bir iletken değildir. Elektriği ara sıra iletir. Sesleri yaymasına rağmen üstün bir ses iletkeni sayılmaz. Sesin havadaki hızı saniyede 340 m., sudaki hızı saniyede 1504 m., tahta içindeki sürati saniyede 4700 ile 4800 m., demirdeki sürati saniyede 5500 metredir. Hava, bütün gazlar gibi ısı için kötü iletkendir. Bu yüzden lifleri arasında hava bulunan elbiselerle kürkler soğuğu iletmez, vücudu sıcak tutar.

Havanının Faydaları Nelerdir

Hava, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamalarını sağlayan bir karışımdır. Ay’da ve Merkür gezegeninde hava bulunmadığı için hayat yoktur. Hava, insan hayatı için gerekli olan bütün olayların oluşumlarına imkân verir (rüzgar ve yağmur gibi). Havanın içinde bulunan oksijen, yanma olayını gerçekleştirir. Dünya’yı çepeçevre saran atmosfer, Güneş’in zararlı ışınımlarını emen bir tabaka görevini de yapar. Hava, güneşin sıcaklığını kısmen tutarak ısının geceleri uzaya dağılıp kaybolmasını önler. Eğer hava olmasaydı, gündüzleri ısı +110°C, geceleri de sıfırın altında 184’C olurdu. Hava, Dünya’ya yaklaşan akanyıldızların birçoğunu parçalama veya yakma yoluyla yok eden koskocaman saydam bir kalkandır.