Haset Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 12 views

Haset ile ilgili ayetler, Haset sözlük anlamı hakkında bilgi.

Haset: Hak ettiği bir nimete kavuşan ki­şinin elindeki nimetin gitmesini temenni et­mek veya sadece temenni ile kalmayıp o nimetin izalesi için gayret göstermektir. Türkçede buna çekememezlik denir. Hasetin tarifindeki, “hak ettiği nimet” sınırlama­sı önemlidir. Kişi haksız olarak bir nimete kavuşmuşsa onun onda kalmasını isteme­mek hatta ondan alınıp asıl hak sahibine verilmesi için gayret göstermek haset de­ğildir, övülen bir davranıştır.

Gıpta ise, başkasının elindeki nimetin on­da kalmakla birlikte aynısının kendisinde olmasını arzu etmektir.

Kuran’da geçen gıpta ile alakalı bir kav­ram da “Münafese”dir. Münafese, başkasındaki mükemmelliğe imrenip ona yetiş­mek veya ondan daha ileri gitmek için ya­rışmaktır. Yani hayırda yarışmak demektir. Hasetçi, kemale (olgunluğa) düşmandır. Ya­rışçı ise kemale aşıktır. Karşısındakinin düş­mesini değil, kendinin yarışta onu geçmesini ister. Ayeti kerimede: “(Cennet nimetleri için) yarışçılar yarışsınlar” (Muttaffi-fîn: 25) buyurulmuştur.
Haset temelde Allah’ın takdirine karşı gelmek ve razı olmamaktır. Bu yüzden bir müminin hasetçi olması kadere iman nokta-i nazarından doğru değildir. Çünkü hayır da, şer de Allah’tandır. Bu hususa şu ayette dikkat çekilmektedir: “Yoksa Allah! ın iütfundan insanlara verdiği için onları kıskanıyorlar mı?” (Nisa: 54). Peygamberimiz (A.S) bir hadislerinde “Bir kulun kalbinde iman ve haset bir araya gelmez” (Nesaî, Cihad, 8) buyurarak hasetin asıl bu tehlikesine dikkat çekilmiştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Haset Nedir?"


Top