Hasan Saka Kimdir, Kısa Bilgi

Hasan Saka hayatı ve sözleri, Hasan Saka millet olduk sözü, Eski Başbakan Hasan Saka hakkında bilgi.

Tanınmış devlet adamlarımızdan, Cumhuriyet devrinin başbakanlarındandır. Trabzon’da doğdu. Hafız Yunus Efendinin oğludur. Trabzon askeri idadisini bitirdikten . sonra Mülkiye’ye girdi, 1908 inkılabından sonra Paris siyasal bilimler okulunda iktisat ve maliye öğrenimi gördü.

Yurda döndükten sonra üniversitede, Mülkiye (Siyasal Bilgiler) de iktisat ve maliye dersleri okuttu, istanbul Mebusan Meclisi’ne Trabzon’dan mebus seçildi.

Hasan Saka, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra gene Trabzon milletvekili olarak çalıştı. Ayrıca, ticaret ve maliye bakanı oldu. Bu arada Lozan Konferansı’na Türkiye mümessili olarak da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu başkanıyken 1944’te dış işleri bakanlığına getirildi, ertesi yılın haziranında da San Francisco’ya giden Türk murahhas heyetine başkanlık etti. 5 eylül 1947′ de Başbakan oldu. 14 ocak 1949’a kadar başbakanlıkta kaldı.

Hasan Saka, özel hayatında olduğu gibi siyaset hayatında da dürüstlüğü ile tanınmıştır. Geniş bilgi sahibi, faal bir devlet adamıydı.