Harun Peygamberin Hayatı

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Harun peygamber kimdir, Harun peygamberin kabri nerededir, Harun peygamber hakkında bilgi.

Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamber­lerdendir. Hz. Musa’nın ağabeyidir. Musa (A.S) Mısır’dan kaçınca, Hz. Harun sarayda kalmış, iyi bir eğitim görmüştü. Medyen’den Mısır’a dönen Hz. Musa, ağabeyine hak di­ni, Allah’ın emirlerini tebliğ etti. O da kabul etti. Hz. Musa, güzel konuşan kardeşi Ha­run’un peygamberlik görevinde kendisine yardımcı olmasını Allah’tan istedi ve dileği de kabul edildi.

Hz. Harun, peygamberlik görevlerinde kardeşi Musa (A.S)’a büyük yardımcı olmuş­tur. Kardeşi Musa ile birlikte Firavun’a gi­derek onu hak dine davet ettiler ve ondan Benî israili bırakmasını istediler. Daha son­ra da bir gece Firavun’un haberi olmadan israiloğullarını alıp Hz. Musa ile birlikte Mı­sır’dan çıkardılar ve Tiyh sahrasına geldi­ler.

Hz. Musa, Tûr dağına Allah tarafından çağırıldığında, kavmini, kardeşi Hz..Harun’a bıraktı. Bu sırada Israiloğulları eski sapık inançlarına dönüp Sâmirî denilen bir alda­tıcının da sözlerine uyarak ziynet eşyaları­nı toplayıp bir buzağı heykeli yaptılar ve ona tapmaya başladılar.

Hz. Harun onlara şöyle dedi: “Siz bu yüzden bir fitneye düşmüş bulunuyorsu­nuz. Sizin Rabbiniz Rahman ve Rahim olan Allah Tealâ’dan başkası değildir. Sâmirî gibi bir münafıkın sözünü dinle­meyiniz, bana tâbi olunuz, benim emri­me itaat ediniz.” israiloğulları yapılan bu nasihati dinlemediler ve Musa gelene ka­dar buzağıya tapacaklarını söylediler. Hz. Musa, Tûr dağından Allah’ın emirlerini ge­tirdiğinde’kavminin buzağıya taptığını gör­müş ve çok sinirlenmişti. “Niçin halkı göz­etmeyip Samirî’ye alet ettiniz” diye kar­deşi Harun’a çıkışmış ve sakalına yapışmış­tı. Harun A S. ise, “Ben ne yapayım? Çok nasihat ettim dinlemediler. Az kalsın be­ni öldüreceklerdi” diyerek özür diledi (bkz: Tâhâ, 95-99)

Rivayete göre, Hz. Harun, Musa (A.S)’dan üç veya yedi yıl önce Tiyh sahra­sında vefat etti ve Tûr-i Sina yakınında bir mağaraya defnedildi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Harun Peygamberin Hayatı"


Top