Harici Mezhebi Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Harici Mezhebinin özellikleri ve görüşleri nelerdir, Harici Mezhebine göre İman nedir, Harici Mezhebi hakkında bilgi.

Hz.Ali (R) ile Hz.Muaviye arasındaki “Hakem olayını bahane ederek, Hz.Ali'(R.)den ayrılanların oluşturdukları siyasi grup. Bu grup, Hz.Ali’den ayrılmakla kalmayıp siyasi bir harekete “İnanç” kisvesi de giydirdiler ve aynı zamanda bir mezhep haline dönüştü.

Bu fırkaya göre “Hakem” olayı bir büyük günahtı. Zira hüküm vermek sadece Cenab-ı Hakkın elinde idi. Hz.Ali (R), Hz.Muaviye ile arasında bir “kul”u hakem tayin etmekle Allah’a, Allah’ın hükmüne karşı gelmişti. Allah’a karşı gelen herkes öldürülmeliydi. Bu inanç ve hınçla Hz.Ali taraftarlarını, nerede bulurlarsa şehit etmeye başladılar. Her şehadetten sonra gözleri daha da karardı. Nihayet Hz.Ali Efendimizi de şehit ettiler.

Hariciler, büyük günah işleyenlerin (Ehli kebire) kafir olduğunu kabul ederler. Onlara göre “Halifelik” önemli değildir. Bu suretle “Devlet” fikrine de karşı çıktılar. Bu görüşleri sebebiyle Hariciler, İslam aleminde ilk “Anarşist” gruptur.