Hanefi Mezhebi Nedir Kuralları Nelerdir?

Hanefi Mezhebine göre Dini nikah nasıldır, Hanefi Mezhebinde abdest kuralları, Hanefi Mezhebi kurucusu kimdir.

Amelde mezhep. 4 hak mezhepten en çok yayılmış bulunanıdır. Kurucusu İmam Azam Ebu Hanife (Bak. Ebu Hanife). Hanefî Mezhebinde, bir konuda hüküm çıkarmak için önce “kitab”a başvurulur.

Kitapta bir delil bulunamazsa, sünnete bakılır. Sünnette de yoksa, sahabinin birinin görüşü alınır. Sahabi sözünde de bir cevap bulunamazsa en son “Kıyas”a başvurulur. Bazen maslahat icabı, “Kıyas” tercih edilir. Irak, Türkiye, Afganistan, Hindistan, Mısır, Çin, Türkistan, Suriye ve Kuzey Afrika’da yaygındır.