Hanbeli Mezhebi Nedir, Kurucusu Kimdir

Hanbeli Mezhebinin özellikleri nelerdir, Hanbeli Mezhebinde Abdesti bozan şeyler nelerdir, Hanbeli Mezhebi hakkında bilgi.

Amelde mezhep. 4 hak mezhepten biri. Kurucusu Ahmed b.Hanbeldir. Hanbeli Mezhebinde Kur’an ve Hadis kaynağı ön planda gelir. Kitap ve sünnette nass yoksa, muhalifi bulunmayan sahabe sözü ile amel edilir.

Muhalefet varsa, Kur’an ve Sünnete en yakını tercih edilir. Daha kuvvetli bir delil yoksa, mürsel haber, kıyasa tercih edilir. Kıyasa en son başvurulur. Hanbeli Mezhebi nakil ve rivayete ağırlık veren bir ekoldür. İslam aleminde çok yayılmamıştır.