Halife Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Halifenin görevleri nelerdir, Kuranda halifenin yeri, Halife kimlere denir.

Halife, başkasının yerine bakan kimse­dir. Bu başkası gizli olduğu için, öldüğü için, aciz olduğu için veya yerine bırakacağı kim­seyi şereflendirmek için, asılın yerine se­çilmiş olabilir.

Allah, yeryüzüne bir halife bırakacağını bildirir. Melekler, iblis ve insan arasından Adem ve ademoğullarını Thalife seçildikle­rini Kuran haber vermektedir (2/30-35)

Kuran, helak edilmiş kavimlerin yerine başka insan topluluklarının geçirilmesini, sonrakilerin nasıl iş göreceklerini deneme­ye tabi tutma gerekçesine bağlar: “Sonra onların ardından bakalım nasıl iş göre­ceksiniz diyerek sizi yeryüzüne halifeler yaptık 10/14.”

Allah, Dâyud Peygamber’e hitaben: “Ey Dâvud, biz seni yeryüzüne halife yaptık. İmdi sen insanlar arasında gerçekle hü­küm ver. 38/26” buyurmuştur. Nuh Pey­gamber ve yanında bulunanlar da yeryüzü halifesi seçilmişlerdir (10/73). Kur’ân, Nuh kavminin, Ad kavminin yerine geçen kavim­lerden “halifeler” olarak söz eder (7/69 74)

Kur’ân’ın genel beyanına bakılırsa, in­sanlar dünyaya halife olarak gözlerini açı­yorlar. Halife olmak için, insan olmak ye­terli görülmüştür. “O, sizi yeryüzüne ha­lifeler kılandır, öyleyse kim nankörlük ederse, kendi aleyhinedir, nankörlüğü, kâfirlerin inkârları, Rableri katında aza­bı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Kâfirlerin küfrü sadece onların zararını arttırır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Halife Nedir?"


Top