Hakka Suresi Meali

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 5 views

Hakka Suresi açıklaması, Hakka Suresi hakkında bilgi.

Hakka, her şeyin iyisi, ortası, bela, mu­sibet ve kıyamet anlamlarına gelmektedir. Kuranı Kerimin 69. suresinin adıdır. Mek­ke’de Mülk suresinden sonra, Meariç su­resinden önce nazil olmuştur. Bu surede 52 ayet, dört yüz seksen kelime ve bin altı yüz elli harf bulunmaktadır. Burada hakka keli­mesi, kıyamet anlamında kullanılmıştır.

Hemen hemen bütün müfessirler, ayet­te geçen ve sureye ad olan el-Hakka keli­mesini, vukuu vâcip ve geleceği sabit olan kıyamet günü olarak yorumlamışlardır. Su­renin muhteviyatı da bunu göstermektedir. Surede, kıyamet gününden ve ahvalinden tafsilatıyla bahsedilmekte ve öğütler verilmektedir. Buna giriş mahiyetinde olmak üzere, peygamberlere inanmayan geçmiş ümmetlerin dünyadaki acı sonları hatırla­tılmaktadır. Aynı şekilde Hz. Peygamber’e şair veya kahin diyen ve Kuran’ı O’nun ken­diliğinden söylemeye çalıştığı bir şiir veya kehanet sayan Mekkeli müşrikleri korkutan konular yer almaktadır. Sure gerçekleri an­latmakta ve Allah’ın yüce ismini yad ve teş­bih etmektedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Hakka Suresi Meali"


Top