Had-Hudud Nedir?

Had-Hudud sözlük anlamı nedir, Had-Hudud hakkında bilgi.

Allah hakkı olarak uygulanması gereken, miktarı belli cezalara had cezası (çokluğu hudud) denilir.

Kuran’da zina, zina iftirası, hırsızlık, yol kesme ve eşkıyalık suçları için belli ceza­lar öngörülmüş, şarap içme ve sarhoşluk ile dinden dönme ve isyan suçlarına da temas edilmekle birlikte bunlar için muayyen cezalar tayin ve takdir edilmemiştir. (Bkz: Ceza maddesi)

Ancak, Kuran’da geçen hudud kelime­si böyle bir ıstılah? anlamdan ziyade daha genel manada “Allah’ın koyduğu sınırlar, esaslar, Allah’ın emir ve yasakları” ma­nasında kullanılmış Kur’ân’ın on üç yerin­de Allah’ın koyduğu bu sınır ve esasların çiğnenmemesi, muhafaza edilmesi emre­dilmiştir.