Hacim Oranları Kanunu Nedir?

Hacim Oranları Kanunu örnekleri, Hacim Oranları Kanunu kim buldu, Hacim Oranları Kanunu hakkında bilgi.

Gay-Lussac, birbirleriyle gaz halinde reaksiyona giren yine gaz halinde bileşikler veren reak­siyonları ve buradaki hacim değişik­liklerini incelemiştir. Bu çalışmalar sonunda görülmüştür ki, aynı sıcak­lık ve basınç şartlarında bir kimyasal reaksiyona giren ve reaksiyondan meydana gelen gazların hacimleri arasında basit bir oran vardır. Buna Gay-Lussac hacim oranları kanunu adı verilir.

Oksijenle hidrojenin birle­şerek su buharı meydana getirmesi 2H, + O,reaksiyonu incelenirse, aynı şartlar altında 2 litre hidrojenle 1 litre oksijenin reaksiyona girerek 2 litre su buharı meydana getirdikleri gö­rülür. Burada reaksiyona giren hid­rojenle oluşan su buharı arasında ha­cimce 2/2 oranı; yine reaksiyona gi­ren oksijenle oluşan su buharı ara­sında hacimce 1/2 basit oranlarının olduğu görülür.