Haccın Sünnetleri Nelerdir, Kısa Bilgi

Hac görevinin sünnetleri nelerdir maddeler halinde, Haccın sünnet olan görevleri hakkında bilgi.

A) Asli Sünnetler: 1. Kudüm tavafı,
2. Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe, 3. Arefe gecesi Mina’da gecelemek, 4. Bayram gecesi Müzdelife’de gecelemek, 5. Bayram günlerinde Mina’da ikamet, 6. Tahsîb (Mina’dan Mekke’ye dönerken Muhassab veya Ebtah denilen vadide bir süre dinlenmek).
B) Fer’î Sünnetler:
a) İhramla ilgili sünnetler: 1. İhrama girmeden önce tıraş olmak, tırnakları kesmek, güzel koku sürünmek, 2. İhrama girerken gusletmek veya abdest almak,
3. İhrama girdikten sonra 2 rekât namaz kılmak, 4. Izar (alt), ridâ (üst) denilen iki parça örtüye sarınmak, 5. İhramlı bulunduğu müddetçe, fırsat buldukça sık sık telbiye (Bak. İlgili madde) yapmak, 6.Tel-biyeyi her defasında 3 defa tekrarlamak, 7.Telbiyeden sonra salâvat getirmek ve dua etmek.
b) Mekke ve Kâbe ile ilgili Sünnetler: 1) Mekke’ye gündüz girmek, 2. Mekke’ye girmeden önce gusletmek veya abdest almak, 3. Kâbe-i Muazzama’yı görünce dilediği şekilde dua yapmak, 4.Kâbe’ye yaklaşınca tekbir ve tehlil (Bak. İlgili maddeler) getirmek. ö.Kâbe’nin “Mülte-zem” denilen bölümünde Kâbe’ye karşı durup dua ve niyazda bulunmak.

A) Aslî Sünnetler: 1. Kudüm tavafı,
2. Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe, 3. Arefe gecesi Mina’da gecelemek, 4. Bayram gecesi Müzdelife’de gecelemek, 5. Bayram günlerinde Mina’da ikamet, 6. Tahsîb (Mi-na’dan Mekke’ye dönerken Muhassab veya Ebtah denilen vadide bir süre dinlenmek).
B) Fer’î Sünnetler:
a) İhramla ilgili sünnetler: 1. İhrama girmeden önce tıraş olmak, tırnakları kesmek, güzel koku sürünmek, 2. İhrama girerken gusletmek veya abdest almak,
3. İhrama girdikten sonra 2 rekât namaz kılmak, 4. Izar (alt), ridâ (üst) denilen iki parça örtüye sarınmak, 5. İhramlı bulunduğu müddetçe, fırsat buldukça sık sık telbiye (Bak. İlgili madde) yapmak, 6.Tel-biyeyi her defasında 3 defa tekrarlamak, 7.Telbiyeden sonra salâvat getirmek ve dua etmek.
b) Mekke ve Kabe ile ilgili Sünnetler: 1) Mekke’ye gündüz girmek, 2. Mekke’ye girmeden önce gusletmek veya abdest almak, 3. Kabe-i Muazzama’yı görünce dilediği şekilde dua yapmak, 4.Kâbe’ye yaklaşınca tekbir ve tehlil (Bak. İlgili maddeler) getirmek. ö.Kabenin “Mülte-zem” denilen bölümünde Kâbe’ye karşı durup dua ve niyazda bulunmak.