Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Gusül gerektiren haller nelerdir, Gusül Abdesti ile namaz kılınır mı, Gusül Abdesti hakkında bilgi.

Hiç kuru bir yer kalmamak üzere, tepe­den tırnağa vücudun her tarafını yıkama­ya gusül (boy abdesti) denir.

İslam dininde bir kimsenin belirli ibadet­leri yapabilmesi için gözle görülen pislikler­den (necaset) temizlenmesi gerektiği gibi, “hades” tabir edilen gözle görülmez pis­liklerden de manen temizlenmesi gerekir. Bu ikinci nevi temizlik de abdest ve gusül ile olur. Cünüp olan kimsenin, âdet (hayız) 

veya lohusalığı (nifas) sona eren kadının gusletmesi farz, cuma ve bayram namaz­ları için ve belirli yer ve zamanlarda gusiîF abdesti alınması sünnettir. Guslün üç şar­tı vardır; ağıza su vermek, burnun içine su vermek, bütün bedeni baştan aşağı su ile yıkamak.

Kur’ân’da “Eğer cünüp iseniz tam

temizlenin” (Maide, 6) buyrularak gusle işaret edilmiş, sarhoşken namaza yaklaşıl­ması yasaklanırken cünüp olan kimsenin de -yoldan gelip geçme durumu hariç- na­maza ve namaz kılınan mescitlere yaklaş­maması istenmiştir. (Nisa,43)

Guslün maddî ve manevi bir çok fayda­sı vardır. Müslümanlar her ne kadar ibadet­leri belli faydalar sağlamak için değil, Al­lah’a kulluk borcu olarak ve Allah’ın rızasını kazanmak için ifa ederlerse de, bu arada ibadetlerin maddi ve manevi faydalarından da istifade ederler. Gusül, kişinin zihnen, bedenen ve ruhen toparlanmasını ve temizlenmesini sağlar. Gusül abdesti alan Müs­lüman, kendini daha zinde ve hazırlıklı hisseder. Belli sıkıntı ve tehlikelerin mevcudi­yeti halinde gusül yerine teyemhüm ab­desti alınması imkânı ise, islam dininin ko­laylık ilkesi gereğidir.