Güneş Tutulması Nedir Nasıl Oluşur?

Güneş Tutulması nasıl olur, Güneş Tutulması ne zaman olacak, Güneş Tutulması hakkında bilgi.

Güneş ışığı kısmen ya da tamamen ay tarafından kesilecek olursa bu olaya “Gü­neş tutulması” denir. Pek sık olmaz. Çün­kü ayın yerküre çevresinde çizdiği yörün­ge düzlemi, yerkürenin Güneş çevresin­de çizdiği yörünge düzlemiyle biraz deği­şik açılar yapar.

Güneş tutulması hiçbir yerde 7.5 dakikadan fazla sürmez. Güneş: in tam tutulmasında o kışıma düşen yer­ küre yüzeyi hemen hemen hiç aydınlan­maz. Eksik tutulmada ise Güneş’in bir kıs­mı görülür.