Güneş Sistemi Nedir, Kaç Gezegen Vardır

Güneş Sistemi gezegenleri kaç tanedir, Güneş Sistemi hangi gök adanın içinde bulunur hakkında bilgi.

Dünya’ya en yakın yıldız olan Güneş, kendisine bağlı 9 kadar gezegenle öteki bazı gök cisimlerinin merkezidir. Bütün bu gezegenler, her biri belli bir uzaklıkta ve belli bir yörünge boyunca çevresinde do­lanırlar. İşte bu topluluğa “Güneş Sistemi” denir.

Gezegenlerin Güneş etrafında dönme­ye devam etmelerinin sebebi kitleler ara­sındaki çekim ile merkezkaç kuvvet ara­sındaki dengedir.

Güneş sistemindeki gezegenlerin çoğu­nun kendi çevrelerinde dönen uyduları var­dır. Güneş sistemindeki belli başlı 9 geze­genden başka Mars ile Jüpiter’in yörün­geleri arasında, Güneş etrafında dönen binlerce küçük gezegen vardır.