Gümüş Nedir?

Gümüş elementinin kullanım alanları, Gümüş nerelerde kullanılır, Gümüş bileşimi hakkında bilgi.

Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Gümüşhane’nin 4 ilçesi vardır: Kelkit, Köse, Şiran, Torul, ilin kuzeyinde Trabzon, doğusunda Bayburt, güneyinde Erzincan, batı ve kuzeybatısında Giresun yer alır.

İl topraklarının % 59.6’sını dağlar kaplar. Zigana Dağları (3.065 m), Balaban Dağları (2.919 m), Kop Dağları (2.918 m) Soğanlı Dağları (2.856 m), Çoruh Dağları (2.781 m.), Çimen Dağı (2.700 m.), Sipikör Dağları (2.600 m), Gümüşhane Dağları (2.507 m.), Otlukbeli Dağı (2.485 m.) ve Pulur Dağı (2.185 m.), belli başlı yükseklikleridir.

İl topraklarının % 11’ini kaplayan ovaların en önemlileri Düzüker Ovası ve Kelkit Vadisi ile Harşit Vadisindekilerdir. Harşit Suyu, Kelkit Irmağı, Çoruh Irmağı il topraklarını sular.

Gümüşhane’de büyük göl yoktur. Çok sayıda küçük göl vardır ve bu göller Balaban, Zigana ve Soğanlı dağlarının yüksek kesimlerine dağılmışlardır. Balıklı göl, Ay; gır Gölü, Yıldız Gölü, Çakırgöl ve Şarah Gölü bunların en önemlileridir.

İl topraklarının % 41 ‘i çayır ve meralarla, % 25.4’ü ekili-dikili alanlarla, % 22’si orman ve fundalarla kaplıdır.
Gümüşhane’nin iklimi Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz iklimleri arasında geçiş niteliği gösterir.

İlde tahıl üretimi yapılır. Buğday, arpa ve fındığın il ekonomisinde büyük yeri vardır. Sebzelerden lahana, fasulye, hıyar, domates ve ıspanak yetiştirilir. Meyveciliğinde elmanın büyük önemi vardır. Mahlut, şeker pancarı ve patates diğer önemli ürünlerindendir.

Hayvancılık il ekonomisinde bitkisel üretimle eşit bir yer tutar. Mera hayvancılığı yapılan ilde en çok sığır, koyun ve keçi yetiştirilir. Arıcılık ve kümes hayvancılığı da yaygındır.

MTA’nın Gümüşhane’de belirlediği madenler şunlardır: Kurşun, bakır, çinko, manganez, barit, dolamit, kaolin, kuvarsit, killi kaolin, linyit.
Gümüşhane sanayinin en az gelişmiş olduğu illerden biridir. Yatırımların az olduğu ilde, devlet kuruluşları da açılmamıştır.

Un, yem, kireç, meyve suyu ve paketlenmiş çay, peynir, tereyağ, tuğla-kiremit üretilmektedir. Ayrıca ilde bıçkı-hızar atölyeleri, oto bakım ve onarım atölyeleri de faaliyet göstermektedir.